15 maja Międzynarodowy Dzień Rodzin

15 maja przypada Międzynarodowy Dzień Rodziny. Z tej okazji wszystkim rodzinom składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, aby w rodzinie stale doświadczali Państwo miłości, zrozumienia, zaufania i bliskości. Aby wszystkie pokolenia – dziadków, rodziców i dzieci – łączyły serdeczne, trwałe więzy.

Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez Zgromadzenie Generalne ONZ w 1993 roku kiedy to uchwalono rezolucję nr 47/234 i zatwierdzono, że 15 maja będzie świętem rodziny.

Międzynarodowy Dzień Rodzin ma zwrócić uwagę na problemy, z jakimi boryka się rodzina, przypomnieć o tym, że to podstawowa grupa społeczna, od której wiele zależy i której należy się wiele uwagi. O rodzinie powinniśmy pamiętać my, którzy jesteśmy jej częścią, ale i władze, politycy, którzy swoimi działaniami mają na nią wpływ.

W Polsce Międzynarodowy Dzień Rodzin zadomawia się od kilku lat m.in. dzięki Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania, inicjatora akcji „Dwie godziny dla rodziny”. Każdego roku akcja przebiega pod innym hasłem. W tym roku akcja przebiega pod hasłem „Z pasjami przez pokolenia”.