Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w roku 2018

styczeń                   26-30.01.2018r.

luty                         23-28.02.2018r.

marzec                    27-30.03.2018r.

kwiecień                 26-30.04.2018r.

maj                         25-30.05.2018r.

czerwiec                 27-30.06.2018r.

lipiec                      26-30.07.2018r.

sierpień                   27-30.08.2018r.

wrzesień                 26-29.09.2018r.

październik             26-30.10.2018r.

listopad                   27-30.11.2018r.

grudzień                 19-22.12.2018r.

Harmonogram wypłat z pomocy społecznej w 2018 roku

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 R.

                 Formy pomocy

Miesiąc

I WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy,program rządowy/
II WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy, program rządowy, zasiłek stały/
Styczeń     

25-29/01/2018

Luty 07-09/02/2018 22-26/02/2018
Marzec 07-09/03/2018 23-27/03/2018
Kwiecień 06-09/04/2018 24-26/04/2018
Maj 08-10/05/2018 24-28/05/2018
Czerwiec 08-12/06/2018 25-27/06/2018
Lipiec 06-10/07/2018 25-27/07/2018
Sierpień 08- 10/08/2018 24-28/08/2018
Wrzesień 07-11/09/2018 24-26/09/2018
Październik 05-09/10/2018 24-26/10/2018
Listopad 07-09/11/2018 23-27/11/2018
Grudzień 06-10/12/2018 14-18/12/2018

20-21/12/2018

 

Zakończenie II edycji projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”

     

Zakończenie II edycji projektu 

„Klub Integracji Społecznej –  W poszukiwaniu Pracy”

W dniu 08.12.2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Rumi odbyło się uroczyste zakończenie II edycji projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu wzięli udział  Odbiorcy Ostateczni projektu oraz zaproszeni goście, którzy na co dzień wspierają Klub Integracji Społecznej w realizacji założeń projektu.

Celem spotkania było podsumowanie zadań zrealizowanych w 2017 roku. Dzięki obszernej prezentacji multimedialnej oraz prelekcji Zespołu zaangażowanego w realizacje projektu, zgromadzeni mieli możliwość zobaczyć jak różnorodne wsparcie   w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zaoferowano Odbiorcom projektu (między innymi: warsztaty i szkolenia grupowe grupowe, indywidualne wsparcie psychologiczne, terapeutyczne zajęcia dla dzieci, kurs zawodowy, zajęcia rekreacyjno-zdrowotne, wizyty studyjne, wycieczki rowerowe, pikniki rodzinne, cykl prac społecznie-użytecznych, staże zawodowe).

Interesującą częścią prezentacji był film krótkometrażowy zrealizowany przez Zespół,    w którym to Odbiorcy opowiadali o swoich wrażeniach z udziału w projekcie, o zmianach jakie zaszły w ich życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym oraz w nich samych.

Po prezentacji koordynator projektu serdecznie podziękowała Odbiorcom za ich intensywna pracę, zaangażowanie i upór w dążeniu do celu.

Panu Krzysztofowi Nasiadka – Dyrektorowi Sklepu Leroy Merlin Rumia oraz Pani Kamili Piekut – Kierownikowi ds. zasobów ludzkich w Leroy Merlin gorąco podziękowano za profesjonalne prowadzenie  warsztatów  przedstażowych,  oraz  pomyślną  organizację  staży  zawodowych, które dają realne szanse na podjęcie zatrudnienia.

Pani Jolancie Król – menedżer MOSiR złożono wyrazy wdzięczności za zorganizowanie akcji wolontarystycznych i objęcie swoimi skrzydłami uczestników projektu – wolontariuszy.

Panu Romanowi Łuczak – Prezesowi Klubu Turystyki Kolarskiej SAMA RAMA w Rumi podziękowano za kilkuletnią już współpracę w ramach organizacji wycieczek rowerowych oraz za krzewienie idei rodzinnego i aktywnego spędzania czasu.

Serdeczne podziękowania skierowano również do Dyrekcji, Kierowników i Pracowników wszystkich działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi za bezinteresowną pomoc i merytoryczne wsparcie.

Po zakończeniu części oficjalnej zebrani udali się na uroczysty poczęstunek.

                      

                 

                 

             

 

Projekt „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi  ul. Ślusarska 2                                                                                 Powiatowy Urząd Pracy  w Wejherowie

  Klub  Integracji  Społecznej  w  Rumi   ul.  Starowiejska  46                                                                                       ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo

  tel/fax  58-672-16-61  mail: projekt.efs@mops.rumia.pl                                                                                            tel/fax 58 672 63 00 /33 e-mail: sekretariat@pupwejherowo.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rekreacyjno-zdrowotnych

DA.222.2.16.2017

Rumia,  dnia 13.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rekreacyjno – zdrowotnych dla grupy nieprzekraczającej 20 osób, w tym dla 10 uczestników projektu, wśród których znajdują się osoby niepełnosprawne oraz  osób z najbliższego otoczenia uczestników projektu.

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty

Usługa wsparcia informatycznego

 

DA.222.1.59.2017

Rumia,  dnia 06.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia informatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w zakresie obsługi oprogramowań i doraźnie w sytuacjach awaryjnych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

Usługa wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych

DA.222.1.56.2017                                                                                                                                                              

Rumia, dnia 06.12.2017  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę wynajmu  dwóch urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem na potrzeby działania systemu drukowania, skanowania i kopiowania

 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty