Usługa opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu pokonywania stresu

DA.222.1.15.2018

  Rumia,  dnia 27.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na

usługę opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu pokonywania i radzenia sobie ze stresem dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze

Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych

DA.222.1.3.2018                                                                                                                                                                                                 Rumia, dnia, 14.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę:

  artykułów biurowych i papierniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,

(zwanego dalej MOPS) w okresie od 23.02.2018r. do 30.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Informacja o wyborze Wykonawcy

Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych

 DA.222.1.4.2018                                                                                                                                                                                           Rumia, dnia, 14.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,

(zwanego dalej MOPS) w okresie od 21.03.2018r. do 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Informacja o wyborze Wykonawcy

Zakup i sukcesywna dostawa druków akcydensowych

DA 222.1. 10 .2018                                                                                                                                                                                               Rumia,  dnia 13.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na

zakup i sukcesywną dostawę druków akcydensowych w terminie: Marzec 2018 r. – Czerwiec 2019 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik do wzoru umowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 WERSJA PRAWIDŁOWA

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla stażystów biorących udział w projekcie „Klub Integracji Społecznej – W Poszukiwaniu Pracy”

DA.222.2.4.2018                                                                                                                                                                                                   Rumia,  dnia 13.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy

dla stażystów biorących udział w projekcie

„Klub Integracji Społecznej – W Poszukiwaniu Pracy”

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – oferta

Wzór umowy

Załącznik do wzoru umowy

Informacja o wyborze Wykonawcy

Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi komputera i umiejętności wykorzystania Internetu

DA.222.2.3.2018                                                                                                                                                                                                       Rumia,  dnia 13.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi komputera i umiejętności wykorzystania Internetu dla jednej dziesięcioosobowej grupy.

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – oferta

Załącznik 2 – informacja o współfinansowaniu

załącznik 3 a – wzór ologowanego papieru – kolor

Załącznik 3 b – wzór ologowanego papieru – czarno-biały

Załącznik 4 – wzór zaświadczenia

Załącznik 5 – Ankieta oceniajaca

Wzór umowy

Wzór umowy przetwarzanie danych

Informacja o wyborze

Praca dla pracowników socjalnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

PRACOWNIK  SOCJALNY

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się

pod numerem telefonu: 58 671 05 56 wew. 12

Ogłoszenie o rekrutacji będzie również dostępne na stronie bip.rumia.pl