Żywność dla mieszkańców Rumi

W dniu 14.05.2019 (wtorek) w godzinach od 10 do 16 w siedzibie Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody ZHP przy ul. Włókienniczej 14a dla mieszkańców Rumi zostanie zorganizowane wydawanie produktów żywnościowych (Sweet chilli sauce, makaron ryżowy nitka, wstążka i świderki, Vifon Zupa Czosnkowa, mleczko kokosowe oraz makaron gryczany).

Zapytanie ofertowe – wsparcie informatyczne

DA.222.1.34.2019                                                                                

Rumia,  dnia 07.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia informatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w zakresie obsługi systemów dziedzinowych i doraźnie w sytuacjach awaryjnych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego