Ogłoszenie o zamówieniu na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) na rzecz mieszkańców Rumi – Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,, SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM  DLA OSÓB Z AUTYZMEM) – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne Warunki Zamówienia

Załączniki do IWZ

Informacja o udzielonym zamówieniu

Zapytanie ofertowe – dostawa tuszy i tonerów

DA.222.1.23.2019                                                                         

  Rumia,  dnia 21.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zmian.),  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę nowych, nieregenerowanych tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi (zwanego dalej MOPS), w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze

Żywność dla mieszkańców Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż jest możliwość pozyskania jabłek w dniu 23.05.2019 r. (tj. czwartek) – termin wydania dla mieszkańców Rumi w dniu 23.05.2019 r. w godzinach od 14 do 18. Odbiór w siedzibie ZHP w Rumi.

Termin odbioru żywności dla osób, które nie odebrały towaru we wcześniejszym terminie – 27.05.2019 r. w godzinach od 10 do 16. UWAGA: Odbiór żywności dot. tylko tych osób, które posiadają skierowanie, a które nie odebrały żywności w maju br.

Żywność dla mieszkańców Rumi

W dniu 14.05.2019 (wtorek) w godzinach od 10 do 16 w siedzibie Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody ZHP przy ul. Włókienniczej 14a dla mieszkańców Rumi zostanie zorganizowane wydawanie produktów żywnościowych (Sweet chilli sauce, makaron ryżowy nitka, wstążka i świderki, Vifon Zupa Czosnkowa, mleczko kokosowe oraz makaron gryczany).

Zapytanie ofertowe – wsparcie informatyczne

DA.222.1.34.2019                                                                                

Rumia,  dnia 07.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia informatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w zakresie obsługi systemów dziedzinowych i doraźnie w sytuacjach awaryjnych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze