Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż nie świadczy usług tłumacza przysięgłego i nie tłumaczy dokumentacji medycznej.

Міський Центр Суспільної Допомоги в місті Румя повідомляє, що не надає послуг присяжного перекладача та не перекладає медичну документацію.