Podprogram 2021 PLUS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że rozpoczął kwalifikację osób do wsparcia w formie odbioru paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2021 PLUS.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł)

– 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł)

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia w powyższej formie powinny zgłosić się (telefonicznie lub osobiście) do pracownika socjalnego zgodnie z obowiązującą rejonizacją w MOPS w Rumi ul. Ślusarska 2 tel. 58 671 05 56