Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023. Nabór wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że do 10 listopada br. samorządy mogą składać wnioski o dotacje w ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023. Głównym celem programu, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie osób niepełnosprawnych.

Gmina Miejska Rumia przystępuje do ww. konkursu. Po uzyskaniu dotacji na jego realizację będzie można składać wnioski o przyznanie tej formy pomocy, o czym Państwa poinformujemy odrębnym komunikatem.

Szczegóły i oraz dokumenty do pobrania  – https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/komunikat-w-sprawie-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023.html