Wszystkie wpisy, których autorem jest Beata Baranow

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne, prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 359 pkt 2 w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych na:

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM W TRYBIE PODSTAWOWYM OPARTYM NA WYMAGANIACH WSKAZANYCH W ART. 359 PKT 2 W ZW. ART. 275 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM  DLA OSÓB Z AUTYZMEM) – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

WDRAŻANIE STANDARDU MINIMUM NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I OTOCZENIA

Powiat Wejherowski przystąpił do prac związanych z wdrażaniem Standardu Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przygotował ankietę badającą życie i funkcjonowanie OzN i ich opiekunów w gminach Metropolii.

Ankieta skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów i dotyczy zadowolenia z usług świadczonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Zebrane wyniki posłużą do polepszania świadczonych usług. Ankieta jest anonimowa i wypełnienie jej zajmie ok. 20 minut.

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie

https://powiatwejherowski.pl/aktualnosci/346-ankieta-skierowana-do-osob-z-niepelnosprawnosciami-i-ich-opiekunow-na-temat-zadowolenia-z-uslug-swiadczonych-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego dostępne są ankiety elektroniczne (w dwóch wersjach – z tłumaczeniem na polski język migowy oraz bez tłumaczenia).

W załączeniu wersje word i pdf . Zachęcamy do udziału w ankiecie.

Wsparcie na rzecz osób poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 9D.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi zachęca wszystkich do wsparcia zbiórek finansowych na rzecz osób poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 9D.
 
Linki do zrzutek:
https://zrzutka.pl/a2mz3r
https://zrzutka.pl/5u4caa
https://zrzutka.pl/6sp7a4
 
Wszystkie rodziny zostały poinformowane o możliwości otrzymania wsparcia przez tutejszy Ośrodek. Prośby o pomoc są rozpatrywane na bieżąco.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNA DOSTAWĘ DRUKÓW AKCYDENSOWYCH

DA.222.1.28.2021

Rumia, 2020.06.09

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę druków akcydensowych w terminie od dnia 01.07.2021 r.  do dnia 30.06.2022 r., do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH

DA.222.1.27.2021
Rumia, dnia 02.06.2021 r.

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i papierniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi (zwanego dalej MOPS), w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.