Wszystkie wpisy, których autorem jest Beata Baranow

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2

84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

,,świadczenie usług ASYSTENCJI OSOBISTEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – mieszkańców gminy MIEJSKIEJ RUMIA (UCZESTNIKÓW PROGRAMU), świadczona na zasadach zgodnych z Programem Ministerstwa RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego”

Wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych.

PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ JEDNODANIOWYCH GORĄCYCH POSIŁKÓW (DRUGIE DANIE) ŚWIADCZENIOBIORCOM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne, prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 359 pkt 2 w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych na:

PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ JEDNODANIOWYCH GORĄCYCH POSIŁKÓW (DRUGIE DANIE) ŚWIADCZENIOBIORCOM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

USŁUGI OPIEKUŃCZE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne, prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 359 pkt 2 w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych na:

USŁUGI OPIEKUŃCZE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG POGRZEBOWYCH W ZAKRESIE SPRAWIENIA POGRZEBU ZMARŁYM, KTÓRYCH POCHOWANIE ZLECA MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

DA.222.1.75.2021                                                                                                          

 Rumia,  dnia 07.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2, ust.1, pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne, prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 359 pkt 2 w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych na:

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG WYKONANIA DROBNYCH PRAC NAPRAWCZYCH I KONSERWATORSKICH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

DA.222.1.63.2021                                                                                                              

Rumia, dnia 25.11.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług wykonania drobnych prac naprawczych i konserwatorskich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż w dniu 22.11.2021 r.,

filie przy ul. Sobieskiego 7 (500+) oraz przy ul. Abrahama 17 będą czynne w godzinach od

10.00 do 12.30.

Inne filie MOPS w Rumi

będą czynne od 7.30 do 12.30.