Wszystkie wpisy, których autorem jest Daria Bartelke

NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEJ/KSIĘGOWEGO

  Rumia, dnia 15.02.2023 r.

ZSP.1100.01.2023

 ZASTĘPCA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

KSIĘGOWEGO

W DZIALE FINANSOWO – KSIĘGOWYM

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 15 Lutego 2023 ROKU

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA LUB INSPEKTORA

  Rumia, dnia 14.11.2022 r.

ZSP.1100.08.2022

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA LUB INSPEKTORA

W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 14 Listopada 2022 ROKU

NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA

  Rumia, dnia 14.11.2022 r.

ZSP.1100.07.2022

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ZASTĘPCY DYREKTORA

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 14 listopada 2022 ROKU

REKRUTACJA NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

ZSP.1101.08.2022                                                             Rumia, dnia 10.10.2022 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKA PRACY

ASYSTENTA RODZINY – 2 ETATY

W DZIALE WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

(umowa na czas określony)

w wymiarze pełnego etatu

OFERTA Z DNIA 10.10.2022 r.

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA/INSPEKTORA

  Rumia, dnia 20.09.2022 r.

ZSP.1100.06.2022

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA LUB INSPEKTORA

W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 20 Września 2022 ROKU

REKRUTACJA NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

ZSP.1101.07.2022                                               Rumia, dnia 12.09.2022 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKA PRACY

ASYSTENTA RODZINY – 2 ETATY

W DZIALE WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

(umowa na czas określony)

w wymiarze pełnego etatu

OFERTA Z DNIA 12.09.2022 r.

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA/INSPEKTORA

  Rumia, dnia 22.08.2022 r.

ZSP.1100.05.2022

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA LUB INSPEKTORA

W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 22 SIERPNIA 2022 ROKU

REKRUTACJA NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

  Rumia, dnia 09.08.2022 r.

ZSP.1100.06.2022

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI
UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA
OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY
PSYCHOLOGA
W PUNKCIE KONSULTACYJNYM DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE
 (umowa na czas określony)
w pełnym wymiarze czasu pracy
OFERTA Z DNIA 09.08.2022 ROKU