Wszystkie wpisy, których autorem jest Daria Bartelke

REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

ZSP.1101.11.2021                                                   Rumia, dnia 20.09.2021 r.                      

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony – na zastępstwo)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 20.09.2021 ROKU

REKRUTACJA NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

ZSP.1101.12.2021                                                                                       Rumia, dnia 20.09.2021 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKA PRACY

ASYSTENTA RODZINY – 1 ETAT

W DZIALE WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

(umowa na czas określony)

w wymiarze pełnego etatu

OFERTA Z DNIA 20.09.2021 r.

w ramach realizacji Projektu ,,Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” 
nr RPPM.06.02.02-22-0067/20

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

ZSP.1101.10.2021                                       

Rumia, dnia 04.08.2021 r.                      

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony – na zastępstwo)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 04.08.2021 ROKU

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

ZSP.1101.09.2021                                        

Rumia, dnia 25.06.2021                     

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony – na zastępstwo)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 25.06.2021 ROKU

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

                

ZSP.1101.08.2021                                                                                                             
Rumia, dnia 02.06.2021 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony – na zastępstwo)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 02.06.2021 ROKU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Doradca zawodowy

Rumia, dnia 31.05.2021 r.

ZSP.1100.03.2021

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DORADCA ZAWODOWY

W DZIALE ds. PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/2 ETATU

Oferta z dnia 31.05.2021 r.

W ramach projektu Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

ZSP.1101.07.2021                                                                                             

Rumia, dnia 12.05.2021 r.                      

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony – na zastępstwo)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 12.05.2021 ROKU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor

 

ZSP.1100.02.2021

Rumia, dnia 12.05.2021 r.

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR

W DZIALE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 12 MAJA 2021 ROKU