Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewelina Gajewska

Zapytanie ofertowe na realizację usług doradztwa zawodowego

DA.222.2.2.2022

Rumia, dnia 20 kwietnia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług doradztwa zawodowego, przygotowania i przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej oraz usług wspierających aktywizację zawodową dla odbiorców ostatecznych projektu Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE NR RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kawiarenka ukraińska

Uwaga!!! Najbliższa Ukraińska Kawiarenka odbędzie się w ŚRODĘ 30 marca o godzinie 11:00. W spotkaniu będą uczestniczyć pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie (oferty pracy, pośrednictwo w zatrudnieniu itp.) oraz przedstawiciele policji (bezpieczeństwo). Serdecznie zapraszamy!

Potrzebni wolontariusze!!

Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zwraca się z prośbą o pomoc wolontariuszy przy zabezpieczeniu ciągłości i płynności pracy w trzech punktach (dwa punkty informacyjne w Gdyni i Gdańsku i jeden recepcyjny w Domu Harcerza w Gdańsku). Główną obsadę stanowią oddelegowani pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, żołnierze WOT, Policja, jednak potrzeba rąk do pracy ze strony wolontariuszy, ponieważ już są coraz większe ilości zgłaszających się uciekających obywateli Ukrainy i planowana jest 24 godzinna praca tych punktów. Jest dla wolontariuszy przygotowany zestaw niezbędnych wiadomości, które będą w stanie bardzo szybko przyswoić. Nadzór nad danymi osobowymi z zachowaniem RODO prowadzić będzie dyrektor Wydziału Kadr. Wydział Kadr również będzie odpowiedzialny za planowanie pracy wolontariuszy w formie grafika pracy na kolejne dni.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl

Pomoc dla Ukrainy

Od dziś na terenie Rumi realizowana jest akcja społeczna DARY DLA UKRAINY (https://bit.ly/3IsqB2U)

Celem inicjatywy jest zebranie pomocy rzeczowej, która zostanie przetransportowana za granicę, bezpośrednio do naszych wschodnich sąsiadów. Zbiórka zakończy się 11 marca o godzinie 13:00

Czego potrzeba, co przynosić??

  • Nowe koce i śpiwory
  • Środki higieny osobistej (np. pasty i szczoteczki do zębów, szczotki do włosów)
  • Artykuły związane z pierwszą pomocą (np. apteczki, bandaże, opaski uciskowe, opatrunki, koce termiczne, maski do resuscytacji, preparaty do dezynfekcji itp.)
  • Żywność długoterminową (np. konserwy, puszki, słoiki, makarony, ryż)
  • Pieluchy, ręczniki papierowe, świece, baterie, zapalniczki, latarki, scyzoryki szwajcarskie

Uwaga, ubrania nie są przyjmowane !!!!

Gdzie można przynieść dary??

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rumi ul. Świętojańska 11

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rumi im. ks. Stanisława Ormińskiego

Klub Przyjaciół ZSO Szkoły Podstawowej Nr 9 im KO Borchardta w Rumi

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi

Centrum Integracji Społecznej w Rumi

Hipolit Rumia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo”

Salon fryzjerski hair_by_pchela

Stowarzyszenie ” Pomóż Sąsiadowi „ ul. Stoczniowców 7a