Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewelina Gajewska

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Masz problem? Czujesz smutek, złość, bezsilność? Skontaktuj się z nami.

Jesteśmy grupą osób pomagających poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Możesz opowiedzieć nam o tym, co przeżywasz…

Zadzwoń: 116 111

Anonimowo
Bezpłatnie
Chętnie i Cierpliwie
Dyskretnie

Dostępność 116 111 w najbliższych dniach

Kochani, Na ten moment Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 działa bez zmian- 24H/7. O wszelkich zmianach będziemy Was informować na bieżąco. Wiemy, że najbliższy czas może być dla nas wszystkich trudny, dlatego zachęcamy Was do kontaktu z nami, gdybyście potrzebowali o czymś porozmawiać. Przed Wami 2 tygodnie bez nauki w szkole- to bardzo ważne, abyście w tym czasie byli szczególnie ostrożni i stosowali się do zaleceń. Postarajcie się ograniczyć do minimum przebywanie w większych skupiskach ludzi i zostańcie w domach na tyle, na ile to możliwe. Zawalczmy w ten sposób o to, żeby ta niekomfortowa sytuacja trwała jak najkrócej. Druga szalenie ważna sprawa to dbanie o naszą higienę bardziej niż dotychczas. Myjcie często ręce!:) Podobno wystarczy 2 razy zaśpiewać „Sto lat” lub refren piosenki „Biała armia” Bajm w trakcie mycia rąk, by minęło potrzebne 30 sekund. Możecie także podstawić w to miejsce swój ulubiony kawałek:). Poza tym, dużo wypoczywajcie, dbajcie o siebie, nadrabiajcie zaległości szkolne (kto musi;)) i dzwońcie do nas o każdej porze dnia i nocy:). Jesteśmy z Wami, Zespół 116 111.

www.116111.pl

Informacja w zakresie wsparcia psychologicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne Interios z siedzibą w Gdańsku świadczy kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz prawnej, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniami związanymi z COVID-19.

Poniżej wykaz telefonów do specjalistów

Dyżury telefoniczne specjalistów

Informacja dla osób odbywających kwarantannę

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE MUSZĄ ODBYĆ KWARANTANNĘ DOMOWĄ

(aktualizacja z dnia 23.03.2020)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż osoby na które nałożono obowiązek odbycia kwarantanny domowej a nie mają możliwości odbycia jej, z różnych względów, w dotychczasowym miejscu zamieszkania, powinny kontaktować się telefonicznie z Dyżurnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku w celu uzyskania informacji o miejscu do odbycia kwarantanny.

Nr telefonu całodobowy do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku:

58   307 72  04

Po uzyskaniu informacji o miejscu wskazanym do odbycia kwarantanny, należy tam się niezwłocznie udać.

Osoby powracające do kraju, które podczas kontroli granicznej wskazały jako miejsce do odbycia kwarantanny domowej swój dotychczasowy adres zamieszkania i następnie z różnych przyczyn zmieniają to miejsce, ZOBOWIĄZANE są do powiadomienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o nowym adresie, pod którym odbędą kwarantannę.

Ważne informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi zamieszcza poniżej linki do stron: Urzędu Miasta Rumi, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie oraz do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zawierających ważne informacje w zakresie działań profilaktycznych, organizacyjnych i zaleceń dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

https://rumia.eu/koronawirus-najwazniejsze-informacje-i-profilaktyczne-zalecenia

http://www.psse-wejherowo.pl/strona-glowna/

http://www.gdansk.uw.gov.pl/4168-lekcje-z-internetu-serwis-gov-pl-zdalnelekcje

Organizacja pracy MOPS od 17 marca

KOMUNIKAT z dnia 16.03.2020

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy, że od 17 marca do odwołania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zarówno siedziba jaki i filie, pracuje w trybie wewnętrznym i  profilaktycznie zostaje zamknięty dla dostępu Interesantów.

Nasze działania skupiamy przede wszystkim na osobach starszych, samotnych i niepełnosprawnych pozostających w domach.

Sprawy, które nie są pilne prosimy o odłożenie na późniejszy termin.

Prosimy o korzystanie z innych kanałów komunikacji:

elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl lub poprzez skrzynkę ePUPAP, zgodnie z zasadami przyjmowania i załatwiania spraw w Ośrodku  (https://bip.rumia.pl/m,1291,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html)

telefonicznie pod numerem telefonu: 58 671 05 56

– przy drzwiach wejściowych do siedziby przy ul. Ślusarskiej 2 i w filii przy ul. Abrahama 17 wewnątrz budynku zostały ustawione skrzynki, w których można składać dokumenty bez konieczności kontaktu z urzędnikiem.

Dodatkowo podajemy numery telefonów komórkowych aby ułatwić Państwu kontakt z nami (w godzinach pracy MOPS tj. od 7.30 do 15.30):

– 537-858-132 – pracownicy socjalni

– 537-825-858 – pracownicy socjalni

– 536-808-915 – asystent rodziny

– 536-807-295 – asystent rodziny

– 537-808-821 – asystent rodziny

– 537-808-386 – asystent ds. osób niepełnosprawnych

– 537-036-959 – świadczenia rodzinne

Świadczymy też telefoniczną pomoc interwencyjną psychologa pod nr telefonu:

– 515-078-622

– 531-646-156

Powyższe numery są również aktualne w sytuacjach wymagającej pilnej interwencji.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczony jest kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka, z zachowaniem zasad określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informujemy, że aktualnie w żaden sposób nie jest zagrożona wypłata świadczeń realizowanych przez tutejszy Ośrodek m.in.: świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego. Będą się one odbywały zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem.

O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Przepraszamy za utrudnienia i z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

(zgodnie z wytycznymi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2020 r.)

https://www.gov.pl/web/rodzina/profilaktyka-i-wsparcie-w-czasie-koronawirusahttps://www.gov.pl/web/rodzina/profilaktyka-i-wsparcie-w-czasie-koronawirusa

Organizacja pracy w Dziale Świadczeń Świadczeń Rodzinnych przy ul. Abrahama 17

W trosce o zdrowie Państwa i pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych prosimy, aby składać dokumenty w skrzynce umieszczonej w holu budynku (filia MOPS przy ul. Abrahama 17). W miarę możliwości, zaleca się załatwianie spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną. Do odwołania, nie będzie możliwości osobistego stawiennictwa oraz dostarczania wniosków i dokumentów bezpośrednio pracownikom realizującym świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny.

Informacja w sprawie wypłaty świadczeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż działania profilaktyczne podjęte przez Ośrodek w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa W ŻADEN sposób nie wypływają na realizację wypłat świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Wypłaty świadczeń będą realizowane zgodnie z wcześniej przyjętymi terminami wypłat.

Działania profilaktyczne – organizacja pracy Ośrodka

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi od dnia 13 marca 2020 roku wprowadza działania profilaktyczne mające na celu ochronę zdrowia interesantów i pracowników oraz zminimalizowanie ryzyka zarażeniem się koronawirusem.

W związku z tym wprowadza się następujące działania organizacyjne:

  • w miarę możliwości wszelkie wnioski, pisma należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl lub poprzez skrzynkę ePUPAP, zgodnie z zasadami przyjmowania i załatwiania spraw w Ośrodku https://bip.rumia.pl/m,1291,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html. Dokumenty, które muszą zostać złożone w formie papierowej należy wysłać za pośrednictwem poczty lub złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów MOPS,
  • zostaje utworzony Punkt Obsługi Interesantów w salce konferencyjnej Ośrodka w godzinach 8-11 – wejście od strony parkingu,
  • interesanci nie będą przyjmowani w pokojach pracowników,
  • w sekretariacie Ośrodka będą wydawane wyłącznie czeki i przyjmowane wnioski o wydanie zaświadczeń,
  • wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie interesantów przez Dyrekcję Ośrodka,

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy ul. Abrahama 17 przyjmuje interesantów wyłącznie w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Pracownicy ds. świadczeń wychowawczych pracujący w budynku Urzędu Miasta nie przyjmują interesantów – wnioski można składać w holu Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu, została tam ustawiona skrzynka, w której można składać dokumenty bez konieczności kontaktu z urzędnikami.

Klub Integracji Społecznej „Zagórze” na ul. Młyńskiej 8 wstrzymuje do odwołania warsztaty z uczestnikami Projektu.

Oświadczenie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni

Oświadczenie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni:

„Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni  oświadcza, że w Podprogramie 2019 „Program Operacyjny Pomocy Żywnościowa” będzie prowadzić dystrybucję żywności od stycznia 2020 roku. Przy wydaniu paczek współpracujemy z OPS w województwie pomorskim i mazowieckim. OPS  wystawia nam skierowania, na podstawie  tych dokumentów kwalifikujemy  beneficjentów i wydajemy żywność  w formie paczek.

        Nasze osoby należą do najbardziej potrzebujących dotkniętych biedą i ubóstwem jak również bezdomnych.  W danym podprogramie planujemy przyjąć 140 beneficjentów. Nasi podopieczni  będą korzystać z warsztatów kulinarnych, dietetycznych, nie marnowania żywności oraz ekonomicznych.  Na terenie placówki prowadzimy również projekty zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Poprzez te działania wzmacniamy samodzielność, kreatywność oraz edukację w kierunku przeciwdziałaniu marnowania żywności. W Stowarzyszeniu prowadzimy również zajęcia z psychologiem i terapeutą zajęciowym oraz trening odnośnie prowadzenia gospodarstwa domowego i trening gospodarowania własnym budżetem . Nasi podopieczni są objęci pomocą przy zakupie leków. Pomagamy im również w utrzymaniu higieny osobistej. Prowadzimy pace socjalne we współpracy z pracownikami socjalnymi odpowiednich OPS.”