Wszystkie wpisy, których autorem jest Joanna Skowrońska

Wznawiamy zajęcia w Centrum Usług Społecznych ZAGÓRZE !

Już 21 lutego wznawiamy spotkania i warsztaty. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Zagórza do skorzystania z szerokiej oferty usług społecznych oferowanych przez nasze Centrum.

Czekają na Was następujący specjaliści:

  • pedagog (zajęcia indywidualne z dziećmi, warsztaty dla rodziców)
  • psycholog (konsultacje indywidualne, warsztaty)
  • prawnik

Jeśli Twoja rodzina zmaga się z trudnościami wychowawczymi, znalazła się w trudnej sytuacji, przeżywa kryzys – zgłoś się do nas! Nasi specjaliści udzielą Ci BEZPŁATNEGO wsparcia.

Zadzwoń do nas: 537 807 960

Zajęcia grupowe będą odbywać się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: maksymalna liczba osób biorących udział w spotkaniu – 15 osób, obowiązek noszenia maseczek i dezynfekcji rąk, zachowanie dystansu społecznego.

Od 21 lutego zajęcia wznawia również Klub Młodzieżowy Nasza Dzielnica – młodzież z terenu Zagórza zapraszamy codziennie w godzinach 15:00 – 19:00. Pani Wiktoria i Pani Asia czekają na Was! 😆 

Wznawiamy zajęcia w Klubie Integracji Społecznej !

Od dnia 21 lutego (poniedziałek) wznawiamy zajęcia grupowe z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej ZAGÓRZE.

Zajęcia grupowe będą odbywać się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: maksymalna liczba osób biorących udział w spotkaniu – 15 osób, obowiązek noszenia maseczek i dezynfekcji rąk, zachowanie dystansu społecznego. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

Przypominamy, że rekrutacja do projektu wciąż trwa! Zapraszamy do dołączenia do grupy warsztatowej. Czekają bardzo interesujące warsztaty i szkolenia, kursy zawodowe i płatne staże. Czekamy na Was!

Również od najbliższego poniedziałku serdecznie zapraszamy dzieci z Zagórza w wieku od 3 do 10 lat do ciekawego spędzenia czasu w Klubie Malucha 🙂

Ekonomia Społeczna – a co to takiego?

Ekonomia Społeczna to model biznesowy polegający na stworzeniu przedsiębiorstwa, które poza generowaniem zysku będzie wywierało realny, pozytywny wpływ na lokalne otoczenie i środowisko. To działanie, które na równi stawia osiąganie celów ekonomicznych i społecznych.

Przykładem przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze ekonomii społecznej są między innymi spółdzielnie socjalne, fundacje i stowarzyszenia. W tych firmach zatrudnienie mają znajdować osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Dzięki temu założeniu realizowany jest podstawowy cel ekonomii społecznej: aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

W praktyce ten model biznesowy może polegać na przykład na prowadzeniu spółdzielni socjalnej, która zatrudni osoby opuszczające zakłady karne – osoby te będą świadczyć usługi utrzymania terenów zielonych na terenie gminy. Zyski społeczne: reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, funkcjonowanie wspólnotowe w środowisku lokalnym, dostarczenie usług realnie wpływających na poprawę wizerunku miasta. Zyski ekonomiczne: sprzedaż miastu usług. Warto zaznaczyć, że zyski przedsiębiorstwa są przeznaczane na cele wspólnoty, która je tworzy – w przeciwieństwie do zwykłych przedsiębiorstw, gdzie celem jest maksymalizowanie zysku i zwiększenie dochodu właściciela.

Gmina Miejska Rumia znana jest z innowacyjności i otwartości na inicjatywy społeczne. Dlatego rozpoczęto prace mające na celu stworzenie grupy inicjatywnej, której celem będzie utworzenie spółdzielni socjalnej. Aktualnie trwają analizy potrzeb gminy mające na celu rozpoznanie obszarów, w których istnieje największe zapotrzebowanie na świadczenie usług publicznych (wśród usług o charakterze publicznym wyróżnić można usługi pożytku publicznego, takie jak np. usługi edukacyjne, opiekuńcze oraz usługi użyteczności publicznej dot. np. utrzymania zieleni miejskiej i innych prac porządkowych dotyczących mienia publicznego).

POSZUKIWANY PEDAGOG

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi  wraz z Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu poszukują PEDAGOGA

do realizacji zadań w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych ZAGÓRZE”

  • forma współpracy : umowa – zlecenie z Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu
  • miejsce pracy – Rumia
  • wymiar czasu pracy: około 15 godzin w tygodniu
  • zadania: prowadzenie warsztatów i szkoleń pedagogicznych dla rodziców,
  • prowadzenie zajęć z dziećmi
  • wymagania formalne: wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz 2-letnie doświadczenie w pracy na Stanowisku pedagoga

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem projektu w Rumi pod nr telefonu  537 807 430