Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Mucha

DODATEK GAZOWY (refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku)

Komu przysługuje dodatek gazowy?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Wpis do CEEB.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Kryterium dochodowe.

Warunkiem otrzymania dodatku gazowego jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Jaka jest wysokość dodatku?

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023.
Do wniosku należy dołączyć fakturę VAT oraz dowód opłacenia faktury VAT.

WAŻNE!

Wnioskodawcą może być jedynie osoba, która podpisała umowę na dostawę paliwa gazowego oraz na którą wystawiona jest faktura VAT za dostarczone paliwo gazowe.

Gdzie mogę złożyć wniosek? 

Wypełniony wniosek należy złożyć w Klubie Integracji Społecznej, ul. Sabata 3 – pokój 203 (2 piętro) lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Godziny pracy placówki:

Poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 16.30

Wtorek od godz. 8.00 do 11.00

Czwartek od godz. 8.00 do 13.00

Od kiedy można składać wnioski?

Od 1 lutego 2023 r.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Do 29 lutego 2024 r.

Kontakt

Telefoniczny: 516 415 679,  58 671 05 56 wew. 877

Gdzie mogę znaleźć wszystkie informacje w sprawie CEEB?

Na stronie internetowej: https://eko.rumia.eu/p/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-1

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2023

Styczeń                     20-24.01.2023r.

Luty                          20-24.02.2023r.

Marzec                     20-24.03.2023r.

Kwiecień                  20-24.04.2023r

Maj                           19-24.05.2023r

Czerwiec                  20-24.06.2023r.

Lipiec                       20-24.07.2023r.

Sierpień                    21-24.08.2023r.

Wrzesień                  20-23.09.2023r.

Październik             20-24.10.2023r.

Listopad                   20-24.11.2023r.

Grudzień                  16-21.12.2023r.

Zmiana organizacji pracy w sprawach o dodatek węglowy i inne źródła ciepła, w budynku Klubu Integracji Społecznej przy ul. Sabata 3

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY ORAZ WNIOSKÓW O DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

PONIEDZIAŁEK                             9:00 – 16:30

WTOREK                                            8:00 – 11:00

ŚRODA                      DZIEŃ PRACY WEWNĘTRZNEJ

CZWARTEK                                      8:00 – 13:00

PIĄTEK                     DZIEŃ PRACY WEWNĘTRZNEJ

Informacja dotycząca Dodatku osłonowego

Informujemy, że wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć w:

  • Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy ul. Abrahama 17 w pokoju nr 1
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Ślusarskiej 2 w sekretariacie
  • Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7
  • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP.

Numer kontaktowy do pracownika realizującego dodatek osłonowy 505-172-196 lub 58 679-47-50 wew. 842

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego zostanie złożony później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Wysokość dopłaty uzależniona jest od źródła ogrzewania.