Kampania „Biała wstążka”

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 60 krajach świata międzynarodowa kampania społeczna skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

Idea wywodzi się z Kanady. W 1991r. Kanadyjczycy włączyli się aktywnie w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet inicjując tym samym trwającą już blisko 30 lat kampanię Białej Wstążki, właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tyś. mężczyzn  założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaną sprawcami przemocy wobec kobiet i będą na nią reagować.

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym zamordowanie w 1960r. sióstr Mirabal, działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Koniec kampanii „Białej Wstążki” przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

W roku 2020 Gmina Rumia przyłączyła się do Międzynarodowej kampanii „Biała Wstążka”. Inicjatorem akcji jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

1 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet…

W tegorocznej edycji kampanii:

1.     Rozwieszenie plakatów, słupy ogłoszeniowe na terenie miasta Rumia, instytucje: UM, MOSiR, SM, KP, szkoły, MOPS – wszystkie filie, Klub Abstynenta ALFA, CIS, Stacja Kultrura,
2.     Promocja kampanii w BOM Rumia – ulotki + rozdawanie białych wstążek,
3.     Promocja kampanii w CH Auchan w dniu 25.11.2021r. godz. 9.00-10.00 (plakaty, rozdawanie białych wstążek i ulotek przez członków ZI)
4.     Warsztaty dla uczniów SP4 w dniach 25.11-26.11 oraz  02.12-03.12.2021r. prowadzone przez psychologów MOPS i PK w Klubie Integracji Społecznej w Rumi
5.     Konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-8 SP4 „Kampania Biała Wstążka” (czas trwania 25.11-10.12.2021r., przewidziano nagrody – karty podarunkowo, zwycięska praca zostanie wykorzystana jako tło plakatu w przyszłorocznej kampanii, w przyszłym roku do udziału w kampanii zaprosimy kolejne szkoły)Jeśli doświadczasz przemocy …zrób pierwszy krok…powiedz o tym na głos…!!!

Numer Alarmowy: 112

Policja: 997

Straż Miejska Rumia: 508-356-697, 58-679-35-55

MOPS w Rumi: 58-671-05-56, 516-415-679

22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”)

http://www.niebieskalinia.pl

Centrum Praw Kobiet (cpk.org.pl)

tel. 58-34-17-915 
kom. 
+48-604-590-117
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl

Amnesty International