Archiwum kategorii: Aktualności

Warsztaty dziennikarskie

Asystenci rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi od połowy kwietnia prowadzą warsztaty dziennikarskie, których celem jest rozwijanie zainteresowań i aktywizacja dzieci i młodzieży. Podczas spotkań powstaje zespół redakcyjny, który na zakończenie warsztatów wyda własną gazetkę. Dzieci podczas zajęć poznają podstawowe pojęcia z zakresu dziennikarstwa, uczą się przeprowadzać wywiady i pisać notatki prasowe oraz recenzje.

10 maja odbyły się zajęcia, w trakcie których  dzieci miały okazję dowiedzieć się jak powstaje gazeta. Na spotkanie zaproszono dziennikarza Rafała Korbut i grafika Jagodę Lezner, którzy opowiedzieli o swojej pracy w Expressie Powiatu Wejherowskiego i portalu GWE24.pl. Goście omówili etapy powstawania gazety od strony technicznej oraz jak zbierają materiały prasowe.

O wydarzeniu ukazał się artykuł  w Expressie Powiatu Wejherowskiego wyd. piątek, 12 maja 2017 r. nr 69 (495).

Plakat informacyjny

„ARS” Wiosenne Przemiany

W kwietniu 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy Pracowników i Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi zrealizował kolejny etap w ramach projektu „ Aktywny Rumski Senior”.

Etap ten przebiegał pod hasłem „Wiosenne Przemiany”. Klienci MOPS mieli okazję skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki. Uczniowie oraz nadzorujący nauczyciele wyczarowali na  głowach uczestników fantastyczne fryzury, dłonie przybrały się w wiosenne kolory po użyciu lakieru.

W dalszej części spotkania wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów szkoły, była to pyszna zupa krem z brokułów z groszkiem ptysiowym – palce lizać ! Odmienieni i szczęśliwi uczestnicy projektu udali się na rumskie ulice oznajmiać, że „wiosna idzie”!

Poszukujemy wolontariuszy lub praktykantów

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY lub PRAKTYKANTÓW

Od 04 kwietnia 2017r. rusza Punkt świetlicowy „Kraina Pomysłów” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizowany przez Asystenta Rodziny w ramach projektu MOPSu.

Punkt świetlicowy „Kraina Pomysłów”  będzie działał we wtorek i czwartek  w godzinach 15.30 – 17.30

Jeśli chciałbyś podzielić się swoim czasem z innymi i zostać wolontariuszem lub odbyć praktyki szkolne to zapraszamy!!!

[read more=”więcej” less=”mniej”]

Szczególnie poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy:

 • odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • organizowaniu dzieciom czasu wolnego
 • udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów

Osoby chętne do współpracy będą miały szansę na:

 • pomoc innym
 • podnoszenie własnych umiejętności i kompetencji wychowawczych
 • nawiązanie nowych kontaktów
 • ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu
 • zdobywanie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Wolontariusz i praktykant za okazaną pomoc i poświęcony czas nie otrzymuje wynagrodzenia.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać osoba w każdym wieku, jeśli praca, którą chce wykonywać w ramach wolontariatu jest dostosowana do Jej możliwości psycho – fizycznych.

Wolontariuszem nie może zostać osoba:

 • jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską
 • nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).

 

Zapewniamy:

– z wolontariuszem spisujemy porozumienie wolontarystyczne

– wolontariusz przechodzi szkolenie BHP

– odbywa konsultacje w ramach wsparcia z psychologiem.

 

Osoby niepełnoletnie, które chcą przystąpić do wolontariatu, muszą przedstawić zgodę opiekuna prawnego, na podjęcie tego typu działań.

 

Wszelkie informacje można uzyskać u Pani Justyny Ruksztełło pod numerem tel. (58) 671 05 56 wew. 53 lub kom. 537 807 269 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Ślusarska 2, Rumia w godzinach 8.00-11.00.[/read]

Odbiór żywności

Uwaga!!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że odbiór żywności dla osób zakwalifikowanych do programu z UE odbędzie się w dniach 23-24-25 marzec 2017 od 10.do 18.00 w siedzibie Hufca ZHP ul. Włókiennicza 14A. Informujemy także, że w tych dniach dodatkowo odebrać będzie można jabłka.

Odbiór jabłek dla mieszkańców Rumi / 10 kg na osobę/25 marzec- sobota od godz 10.00 do wyczerpania zapasów.

Odbiór jabłek i marchwi dla organizacji i stowarzyszeń 27 marzec-poniedziałek od godz. 14:00.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Każdy obywatel na możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP.

Uprzejmie informujemy, że od 2016 r. istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej w bankach: PKO BP (w tym Inteligo) ING, Millennium.

W 2017 roku planowane jest udostępnianie tej funkcjonalności w systemach kolejnych banków

Więcej informacji na temat elektronicznej skrzynki podawczej znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie epuap.gov.pl