Archiwum kategorii: Postępowania do 30 tysięcy euro

Zapytanie ofertowe – świadczenie usługi monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji

DA.222.1.78.2018                                                                               

Rumia,  dnia 13.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej    w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2 (pomieszczenia biurowe i osobno składnica akt) oraz w filiach przy    ul. Młyńskiej 8 (pomieszczenia biurowe), ul. Starowiejskiej 46 (pomieszczenia biurowe)

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe – świadczenie usługi interwencyjnego wsparcia mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia

DA.221.3.2018                                                                                                

Rumia, dnia 13.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zmian.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usługi interwencyjnego wsparcia mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia w 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe – wsparcie informatyczne

DA.222.1.73.2018                                                                               

Rumia,  dnia 13.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usługi wsparcia informatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w zakresie obsługi oprogramowań i doraźnie w sytuacjach awaryjnych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wzór umowy

Informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi naprawy i konserwacji sprzętu biurowego w latach 2019-2020

DA.222.1.75.2018                                                                                                          

Rumia,  dnia 30.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług naprawy i konserwacji sprzętu biurowego w latach 2019 – 2020
 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe – przewiezienie i ułożenie zbiorów składnicy akt

DA.222.1.74.2018                                                       

Rumia,  dnia 30.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na przewiezienie i ułożenie zbiorów składnicy akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe – wykonywanie drobnych prac naprawczych

DA.222.1.71.2018                                                               

Rumia, dnia 24.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zmian.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług wykonania drobnych prac naprawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług pocztowych w 2019 roku

DA.222.1.70.2018    

                                                                                              Rumia, dnia 23.10.2018  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w 2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Sprostowanie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze

 

 

Zapytanie ofertowe – superwizja dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny

Rumia, dn. 23.10.2018 r.                                                                             

DA.222.1.61.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu spotkań superwizji dla pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej

 

DA.222.1.46.2018                                                                                        

Rumia,  dnia 26.07.2018 r.

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na

roboty budowlane, polegające na wykonaniu grawitacyjnej wentylacji nawiewnej
i wywiewnej w dwóch pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2, oznaczonych numerami 2 i 2a.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 (wersja Word)

Załącznik nr 3 (wersja Word)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej

DA.222.1.44.2018                                                                                        

Rumia,  dnia 17.07.2018 r.

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na roboty budowlane, polegające na wykonaniu grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej w dwóch pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2, oznaczonych numerami 2 i 2a.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik nr 2 (wersja Word)

Załącznik nr 3 (wersja Word)

Unieważnienie postępowania