Dostawa środków czystości i naczyń jednorazowych

DA.222.1.1.2018                                                                                

Rumia, dnia, 09.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego  i naczyń jednorazowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, (zwanego dalej MOPS w okresie od 01.02.2018r. do 30.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

wzór umowy

Informacja o wyborze

informacja o wyborze – wersja poprawna