Działania profilaktyczne – organizacja pracy Ośrodka

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi od dnia 13 marca 2020 roku wprowadza działania profilaktyczne mające na celu ochronę zdrowia interesantów i pracowników oraz zminimalizowanie ryzyka zarażeniem się koronawirusem.

W związku z tym wprowadza się następujące działania organizacyjne:

  • w miarę możliwości wszelkie wnioski, pisma należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl lub poprzez skrzynkę ePUPAP, zgodnie z zasadami przyjmowania i załatwiania spraw w Ośrodku https://bip.rumia.pl/m,1291,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html. Dokumenty, które muszą zostać złożone w formie papierowej należy wysłać za pośrednictwem poczty lub złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów MOPS,
  • zostaje utworzony Punkt Obsługi Interesantów w salce konferencyjnej Ośrodka w godzinach 8-11 – wejście od strony parkingu,
  • interesanci nie będą przyjmowani w pokojach pracowników,
  • w sekretariacie Ośrodka będą wydawane wyłącznie czeki i przyjmowane wnioski o wydanie zaświadczeń,
  • wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie interesantów przez Dyrekcję Ośrodka,

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy ul. Abrahama 17 przyjmuje interesantów wyłącznie w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Pracownicy ds. świadczeń wychowawczych pracujący w budynku Urzędu Miasta nie przyjmują interesantów – wnioski można składać w holu Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu, została tam ustawiona skrzynka, w której można składać dokumenty bez konieczności kontaktu z urzędnikami.

Klub Integracji Społecznej „Zagórze” na ul. Młyńskiej 8 wstrzymuje do odwołania warsztaty z uczestnikami Projektu.