Grupa samopomocy dla osób doświadczających przemocy

Grupa samopomocy dla osób doświadczających przemocy

„Przyjdź po-MOC”

            Spotkania przeznaczone są dla osób doświadczających przemocy domowej. Uczestnicy mają możliwość poznania ludzi, którzy są połączeni wspólnymi problemami oraz chcą szukać sposobów ich rozwiązywania. Podczas spotkań uczestnicy będą mogli dzielić się swoimi rozterkami i radościami, aktywizować się społecznie np. poprzez wysłuchanie oraz podzielenie się swoimi historiami. Podczas grup będzie można również spotkać się ze specjalistami dzięki czemu uczestnicy otrzymają możliwość zdobycia wiedzy
i umiejętności radzenia sobie z problemami.

Spotkania mają na celu zmniejszenie osamotnienia i poczucia winy za sytuacje w domu. Są też obszarem nawiązywania relacji, rozwoju zainteresowań i poszerzania perspektyw światopoglądowej.

Spotkania mają formę grupy samopomocowej pod opieką psychologa. Harmonogram i informacje dotyczące spotkań otwartych  u pracowników socjalnych  i członków ZI.

Szczegółowych informacji dotyczących  funkcjonowania grupy udziela Psycholog Paweł Piotr Chrzan MOPS Rumia, ul. Starowiejska 46, tel. 58, 672-16-61 .