Harmonogram wypłat z pomocy społecznej w 2018 roku

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 R.

                 Formy pomocy

Miesiąc

I WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy,program rządowy/
II WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy, program rządowy, zasiłek stały/
Styczeń     

25-29/01/2018

Luty 07-09/02/2018 22-26/02/2018
Marzec 07-09/03/2018 23-27/03/2018
Kwiecień 06-09/04/2018 24-26/04/2018
Maj 08-10/05/2018 24-28/05/2018
Czerwiec 08-12/06/2018 25-27/06/2018
Lipiec 06-10/07/2018 25-27/07/2018
Sierpień 08- 10/08/2018 24-28/08/2018
Wrzesień 07-11/09/2018 24-26/09/2018
Październik 05-09/10/2018 24-26/10/2018
Listopad 07-09/11/2018 23-27/11/2018
Grudzień 06-10/12/2018 14-18/12/2018

20-21/12/2018