INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW PROGRAMU „RODZINA 500+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala prawo do świadczeń wychowawczych ( 500 +) na okres świadczeniowy 2021/2022.

Wypłata świadczeń wychowawczych, do których prawo zostało ustalone przed styczniem 2022 r., realizowana jest przez samorządy na dotychczasowych zasadach.