INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPARCIA W FORMIE ODBIORU PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODPROGRAM 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi kwalifikuje osoby do wsparcia w formie odbioru paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

– 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Osoby chcące skorzystać ze  wsparcia w powyższej formie powinny zadzwonić do pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi ul. Ślusarska 2 (zgodnie z obowiązującą rejonizacją) celem wypełnienia niezbędnego skierowania.