Informacja o powołaniu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Informujemy, że z dniem 1.01.2022 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii zostają przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, którego działalność skupi się w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Przekształcenie zostało przeprowadzone na mocy
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Link do pełnej informacji:
KOMUNIKAT Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. (kbpn.gov.pl)