Informacja w sprawie wypłaty świadczeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż działania profilaktyczne podjęte przez Ośrodek w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa W ŻADEN sposób nie wypływają na realizację wypłat świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Wypłaty świadczeń będą realizowane zgodnie z wcześniej przyjętymi terminami wypłat.