Informacja w zakresie wsparcia psychologicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne Interios z siedzibą w Gdańsku świadczy kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz prawnej, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniami związanymi z COVID-19.

Poniżej wykaz telefonów do specjalistów

Dyżury telefoniczne specjalistów