Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ośrodka jest

Pani Grażyna Kawczyńska

e-mail: iodo@mops.rumia.pl