Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Doradca zawodowy

Rumia, dnia 31.05.2021 r.

ZSP.1100.03.2021

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DORADCA ZAWODOWY

W DZIALE ds. PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/2 ETATU

Oferta z dnia 31.05.2021 r.

W ramach projektu Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020