Obsługa 500+

W dniach

06-10-2021r. – 08-10-2021r.

obsługa świadczeń wychowawczych 500+ odbywać się będzie w filii MOPS Rumia przy ulicy Abrahama 17 w godzinach 8:00-13:00

Tel. 58 679-47-50