Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług tymczasowego schronienia

Znak sprawy: DA.221.3.2022

Rumia, dnia 10.06.2022 r.

ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŻYWIENIA ORAZ USŁUG UKIERUNKOWANYCH NA WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, WYJŚCIE Z BEZDOMNOŚCI I UZYSKANIE SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ DLA OSÓB BEZDOMNYCH – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

(z podziałem na części A –D)”