Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) na rzecz mieszkańców Rumi – Świadczeniobiorców MOPS w Rumi

Znak sprawy: DA.221.2.2017                                                                                                                                                                            Rumia, dnia 30.05.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Przedmiotem zamówienia są: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym  dla osób z autyzmem) na rzecz mieszkańców Rumi – Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

treść ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

IWZ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem)

 

                                                                                                       INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje zgodnie  z art. 138 o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), iż w wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie  z art. 138 o w/w ustawy na usługi społeczne – pod nazwą:  specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym  dla osób z autyzmem) na rzecz mieszkańców Rumi – Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi zawarł w dniu 26.06.2017r. umowę DA.231.4.2017  z Wykonawcą:

Usługi Opiekuńcze „JOLEX

Rumia ul.  Poprzeczna 4

informacja o udzielonym zamówieniu