Opieka wytchnieniowa 2023. Nabór wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że do 10 listopada br. samorządy mogą składać wnioski o dotacje w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

Głównym celem programu, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Gmina Miejska Rumia przystępuje do ww. konkursu. Po uzyskaniu dotacji na jego realizację będzie można składać wnioski o przyznanie tej formy pomocy, o czym Państwa poinformujemy odrębnym komunikatem.

Szczegóły i dokumenty do pobrania – https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/komunikat-w-sprawie-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023-w-ramach-funduszu-solidarnosciowego.html