Oświadczenie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni

Oświadczenie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni:

„Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni  oświadcza, że w Podprogramie 2019 „Program Operacyjny Pomocy Żywnościowa” będzie prowadzić dystrybucję żywności od stycznia 2020 roku. Przy wydaniu paczek współpracujemy z OPS w województwie pomorskim i mazowieckim. OPS  wystawia nam skierowania, na podstawie  tych dokumentów kwalifikujemy  beneficjentów i wydajemy żywność  w formie paczek.

        Nasze osoby należą do najbardziej potrzebujących dotkniętych biedą i ubóstwem jak również bezdomnych.  W danym podprogramie planujemy przyjąć 140 beneficjentów. Nasi podopieczni  będą korzystać z warsztatów kulinarnych, dietetycznych, nie marnowania żywności oraz ekonomicznych.  Na terenie placówki prowadzimy również projekty zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Poprzez te działania wzmacniamy samodzielność, kreatywność oraz edukację w kierunku przeciwdziałaniu marnowania żywności. W Stowarzyszeniu prowadzimy również zajęcia z psychologiem i terapeutą zajęciowym oraz trening odnośnie prowadzenia gospodarstwa domowego i trening gospodarowania własnym budżetem . Nasi podopieczni są objęci pomocą przy zakupie leków. Pomagamy im również w utrzymaniu higieny osobistej. Prowadzimy pace socjalne we współpracy z pracownikami socjalnymi odpowiednich OPS.”