REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

ZSP.1101.11.2021                                                   Rumia, dnia 20.09.2021 r.                      

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony – na zastępstwo)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 20.09.2021 ROKU

REKRUTACJA NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

ZSP.1101.12.2021                                                                                       Rumia, dnia 20.09.2021 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKA PRACY

ASYSTENTA RODZINY – 1 ETAT

W DZIALE WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

(umowa na czas określony)

w wymiarze pełnego etatu

OFERTA Z DNIA 20.09.2021 r.

w ramach realizacji Projektu ,,Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” 
nr RPPM.06.02.02-22-0067/20

Praca dla Pedagoga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi  wraz z Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu poszukują PEDAGOGA do realizacji zadań w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych ZAGÓRZE”

  • forma współpracy : umowa – zlecenie z Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu
  • miejsce pracy – Rumia
  • wymiar czasu pracy: około 15 godzin w tygodniu
  • zadania: prowadzenie warsztatów i szkoleń pedagogicznych dla rodziców, prowadzenie zajęć z dziećmi
  • wymagania formalne: wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem projektu w Rumi pod nr telefonu 058 736 10 91 wew. 871 lub 537 807 960

Informacja w sprawie wydawania żywności

Informujemy, że będzie miało miejsce ostatnie – dodatkowe – wydanie żywności unijnej z  trwającego podprogramu.  
(odebrać paczki mogą zatem tylko te osoby, które zostały skierowane przez pracownika socjalnego do Programu od grudnia 2020 r. do maja 2021 r.).

Termin wydania: 29.09 (środa) oraz 30.09.2021 (czwartek) w godzinach od 12.00 do 17.00 w ZHP w Rumi.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie nie posiadamy informacji na temat możliwości rozpoczęcia kwalifikacji do kolejnego podprogramu. Informacje na temat terminu kwalifikacji zostaną umieszczone na stronie tut. Ośrodka w późniejszym terminie.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne, prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 359 pkt 2 w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych na:

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

Szczepienia w Gminie Miejskiej Rumia

Szczepienia w gminie Rumia (gmina miejska) stan na dzień 25.08.2021 r.

Liczba zaszczepionych min. 1 dawką – 27 015

Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych – 25 707

Liczba mieszkańców – 49 536

Procent zaszczepionych min. 1 dawką – 54,5%

Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych – 51,8%  

Miejsce w rankingu ogólnopolskim – 198

Miejsce w rankingu województwa – 16

Miejsce w rankingu powiatu – 1

  Przedział wiekowy   Liczba zaszczepionych min. 1 dawką
12-19 1 578
20-39 7 191
40-59 8 771
60-69 4 990
70+ 4 485

Przyrost mieszkańców w pełni zaszczepionych

Dane do konkursu „Rosnąca odporność”

Gmina Procent pacjentów zaszczepionych pełną dawką Przyrost pacjentów w pełni zaszczepionych od dnia 01.08.2021
Rumia 51,9 2,54
Reda   49,5 2,58
Wejherowo (m)   48,8 2,98
Wejherowo (w)   41,8 3,33
Choczewo   42,6 3,23
Szemud   40,01 2,83
Gniewino   38,4 5,42
Luzino   37,1 3,25
Łęczyce   35 3,08
Linia   33,2 2,65

Sporządziła: Gabriela Konarzewska

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM W TRYBIE PODSTAWOWYM OPARTYM NA WYMAGANIACH WSKAZANYCH W ART. 359 PKT 2 W ZW. ART. 275 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM  DLA OSÓB Z AUTYZMEM) – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

Rozmiar czcionki
Kontrast