Organizacja pracy Ośrodka – informacja z dnia 25.05.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, informuje iż Ośrodek, zarówno siedziba jaki i filie, pracuje w trybie obostrzeń sanitarnych i  profilaktycznie pozostaje zamknięty dla dostępu Interesantów.

Wszystkie zadania przez Ośrodek są wykonywane na bieżąco, sposób komunikowania się i przekazywania dokumentacji pozostają bez zmian.

Prosimy o korzystanie z nw. kanałów komunikacji:

elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl lub poprzez skrzynkę ePUPAP, zgodnie z zasadami przyjmowania i załatwiania spraw w Ośrodku  (https://bip.rumia.pl/m,1291,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html)

telefonicznie pod numerem telefonu: 58 671 05 56

– przy drzwiach wejściowych do siedziby przy ul. Ślusarskiej 2 i w filii przy ul. Abrahama 17 wewnątrz budynku zostały ustawione skrzynki, w których można składać dokumenty bez konieczności kontaktu z urzędnikiem.

Dodatkowo podajemy numery telefonów komórkowych aby ułatwić Państwu kontakt z nami (w godzinach pracy MOPS tj. od 7.30 do 15.30):

– 537-858-132 – pracownicy socjalni

– 537-825-858 – pracownicy socjalni

– 536-808-915 – asystent rodziny

– 536-807-295 – asystent rodziny

– 537-808-821 – asystent rodziny

– 537-808-386 – asystent ds. osób niepełnosprawnych

– 537-036-959 – świadczenia rodzinne

Świadczymy też telefoniczną pomoc interwencyjną psychologa pod nr telefonu:

– 515-078-622

– 531-646-156

Powyższe numery są również aktualne w sytuacjach wymagającej pilnej interwencji.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczony jest kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka, z zachowaniem zasad określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informujemy, że aktualnie w żaden sposób nie jest zagrożona wypłata świadczeń realizowanych przez tutejszy Ośrodek m.in.: świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego. Będą się one odbywały zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem.

O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Przepraszamy za utrudnienia i z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Organizacja pracy Ośrodka – informacja z dnia 22.04.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, informuje iż do odwołania Ośrodek, zarówno siedziba jaki i filie, pracuje NADAL w trybie wewnętrznym i  profilaktycznie pozostaje zamknięty dla dostępu Interesantów.

Wszystkie zadania przez Ośrodek są wykonywane na bieżąco, sposób komunikowania się i przekazywania dokumentacji pozostają bez zmian.

 

Prosimy o korzystanie z nw. kanałów komunikacji:

elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl lub poprzez skrzynkę ePUPAP, zgodnie z zasadami przyjmowania i załatwiania spraw w Ośrodku  (https://bip.rumia.pl/m,1291,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html)

telefonicznie pod numerem telefonu: 58 671 05 56

– przy drzwiach wejściowych do siedziby przy ul. Ślusarskiej 2 i w filii przy ul. Abrahama 17 wewnątrz budynku zostały ustawione skrzynki, w których można składać dokumenty bez konieczności kontaktu z urzędnikiem.

Dodatkowo podajemy numery telefonów komórkowych aby ułatwić Państwu kontakt z nami (w godzinach pracy MOPS tj. od 7.30 do 15.30):

– 537-858-132 – pracownicy socjalni

– 537-825-858 – pracownicy socjalni

– 536-808-915 – asystent rodziny

– 536-807-295 – asystent rodziny

– 537-808-821 – asystent rodziny

– 537-808-386 – asystent ds. osób niepełnosprawnych

– 537-036-959 – świadczenia rodzinne

Świadczymy też telefoniczną pomoc interwencyjną psychologa pod nr telefonu:

– 515-078-622

– 531-646-156

Powyższe numery są również aktualne w sytuacjach wymagającej pilnej interwencji.

Telefoniczna pomoc interwencyjna pedagoga:  516-415-679

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczony jest kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka, z zachowaniem zasad określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informujemy, że aktualnie w żaden sposób nie jest zagrożona wypłata świadczeń realizowanych przez tutejszy Ośrodek m.in.: świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego. Będą się one odbywały zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem.

O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Przepraszamy za utrudnienia i z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Informacja dla osób uzależnionych

Informacja od Wspólnoty AA:

Wspólnota Anonimowych Alkoholików pragnie poinformować wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu, że istnieje możliwość kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Jesteśmy świadomi, jak trudno jest w obecnej sytuacji osobom uzależnionym znaleźć pomoc w tym zakresie. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, Wspólnota AA udostępnia wszystkim zainteresowanym otrzymaniem pomocy w radzeniu sobie z problemem alkoholowym możliwość spotkań telefonicznych oraz internetowych. Informację na ten temat można uzyskać poprzez: infolinię 801 033 242, czat online dostępny na stronach: http://aa.org.pl/    https://aa24.pl/pl lub na stronie https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt. 

Telefon informacyjny Wspólnoty AA 

Rumia i okolice   

696 546 285

Terminy odbioru żywności w ramach PO PŻ

Terminy odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019, w siedzibie Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody ZHP w Rumi przy  ul. Włókienniczej 14a, zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

Kwiecień

23.04.2020-24.04.2020    10.00-17.00

Maj

28.05.2020-29.05.2020    10.00-17.00

 

Ogłoszenie o zamówieniu na specjalistyczne usługi opiekuńcze

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM  DLA OSÓB Z AUTYZMEM) – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

IWZ

IWZ załączniki

Informacja u dzielonym zamówieniu

Informacja od Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Szanowni Państwo,

misją Fundacji jest pomoc krzywdzonym dzieciom. Zwłaszcza teraz, w tej tak trudnej dla wszystkich sytuacji, dzieci potrzebują naszego wsparcia. Chciałam zapewnić, że cały zespół FDDS robi wszystko, by było ono dla nich cały czas dostępne. Żaden z naszych podopiecznych nie został bez oferty pomocy. Nasze placówki pracują zdalnie, zapewniając podopiecznym stały kontakt z psychologami i terapeutami poprzez konsultacje online.

Od 1 marca, 7 dni w tygodniu, całodobowo działa nasz ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – konsultanci wspierają, wyjaśniają i pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach.

Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00, dostępna jest nasza linia 800 100 100 (więcej informacji >>TUTAJ).

Dodatkowo dla rodziców zainteresowanych wskazówkami jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem polecam nasz ostatni wpis >>TUTAJ.

Dziękujemy za Państwa zaufanie i wsparcie. To dzięki niemu możemy dawać dzieciom siłę. Teraz, w tym wyjątkowo trudnym czasie, jest to ogromnie potrzebne.

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa

Odbiór żywności 26 i 27 marca

Informacja ws wydawania żywności udostępniona przez Harcerski Ośrodek Centrum Przygody ZHP:

W związku z nowymi obostrzeniami przekazujemy bardzo ważne informacje w sprawie odbierania żywności 26 i 27 marca 2020. Przeczytajcie do końca:

– Odbiór jest możliwy tylko po telefonicznym ustaleniu godziny. Numer kontaktowy: 502 123 664. Przed wyjściem z domu koniecznie prosimy o telefon, żeby ustalić czy w tym momencie nie ma innych osób
– Żywność będzie wydawana tylko na dwóch stanowiskach i tylko 2 osoby mogą być obecne w jednym momencie. Jeśli to spowoduje, że nie zmieścimy się do godziny 17, będziemy obsługiwać dłużej (aż do ostatniej osoby)

– Nie tylko na terenie ośrodka, ale również na ulicy nie mogą tworzyć się kolejki i zbiorowiska powyżej 2 osób

Uwaga:

– Jeśli nie musisz, nie odbieraj paczki w tym tygodniu. Nic się z nią nie stanie, umówimy się na inny termin, produkty poczekają
– Jeśli jesteś wśród osób zagrożonych koronawirusem – wstrzymaj się z odbiorem, paczka będzie czeka do odbioru później

Informacja ze strony: https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Centrum-Przygody-358598131015457/

Niebieska Linia

Pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego, nadal – jak do tej pory, choć w zmienionych warunkach – niesiemy pomoc tym wszystkim, którzy doświadczają szeroko pojętej przemocy. Jak możecie się z nami skontaktować?

Nasza Poradnia Telefoniczna działa zgodnie z harmonogramem, a więc 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00
pod nr tel. 22 668 70 00.
Przypominamy, iż nasza infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„NIEBIESKA LINIA”
oferuje pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

INFOLINIĘ: 22 – 668 – 70 – 00 czynny całą dobę

PORADY PRAWNIKÓW: prawnicy@niebieskalinia.pl

PORADY PSYCHOLOGA: poradnia@niebieskalinia.pl

e – mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Pełna oferta Pogotowia „Niebieska Linia” na stronie:

www.niebieskalinia.info                          www.niebieskalinia.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast