Wsparcie dla osób doświadczających przemocy

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych, czyli – indywidualne konsultacje z psychologiem

–  z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby uwikłane w przemoc domową,

– podstawowym celem jest poprawa jakości życia osób uwikłanych w przemoc domową,

– konsultacje prowadzone są w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, podstawowa filozofia oraz założenia obejmują trzy stwierdzenia:

 • jeśli coś działa – rób tego więcej,
 • jeśli coś nie działa – zacznij robić coś innego,
 • jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj.
Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

–  spotkania grupy wsparcia przeznaczone są dla osób doświadczających przemocy domowej,

– uczestnicy mają możliwość poznać innych borykających się z podobnymi problemami oraz uzyskać wsparcie emocjonalne,

– w programie spotkań są dyskusje, dzielenie się doświadczeniami, rozmowy
o uczuciach, przyswajanie przydatnej wiedzy czy umiejętności,

– głównym celem spotkań jest podejmowanie działań w kierunku zatrzymania przemocy
w rodzinie poprzez wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.

 

Aby umówić się do psychologa zadzwoń:
psycholog Paweł Chrzan:
tel. (58) 672-16-61

Poszukujemy wolontariuszy lub praktykantów

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY lub PRAKTYKANTÓW

Od 04 kwietnia 2017r. rusza Punkt świetlicowy „Kraina Pomysłów” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizowany przez Asystenta Rodziny w ramach projektu MOPSu.

Punkt świetlicowy „Kraina Pomysłów”  będzie działał we wtorek i czwartek  w godzinach 15.30 – 17.30

Jeśli chciałbyś podzielić się swoim czasem z innymi i zostać wolontariuszem lub odbyć praktyki szkolne to zapraszamy!!!

[read more=”więcej” less=”mniej”]

Szczególnie poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy:

 • odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • organizowaniu dzieciom czasu wolnego
 • udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów

Osoby chętne do współpracy będą miały szansę na:

 • pomoc innym
 • podnoszenie własnych umiejętności i kompetencji wychowawczych
 • nawiązanie nowych kontaktów
 • ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu
 • zdobywanie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Wolontariusz i praktykant za okazaną pomoc i poświęcony czas nie otrzymuje wynagrodzenia.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać osoba w każdym wieku, jeśli praca, którą chce wykonywać w ramach wolontariatu jest dostosowana do Jej możliwości psycho – fizycznych.

Wolontariuszem nie może zostać osoba:

 • jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską
 • nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).

 

Zapewniamy:

– z wolontariuszem spisujemy porozumienie wolontarystyczne

– wolontariusz przechodzi szkolenie BHP

– odbywa konsultacje w ramach wsparcia z psychologiem.

 

Osoby niepełnoletnie, które chcą przystąpić do wolontariatu, muszą przedstawić zgodę opiekuna prawnego, na podjęcie tego typu działań.

 

Wszelkie informacje można uzyskać u Pani Justyny Ruksztełło pod numerem tel. (58) 671 05 56 wew. 53 lub kom. 537 807 269 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Ślusarska 2, Rumia w godzinach 8.00-11.00.[/read]

Odbiór żywności

Uwaga!!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że odbiór żywności dla osób zakwalifikowanych do programu z UE odbędzie się w dniach 23-24-25 marzec 2017 od 10.do 18.00 w siedzibie Hufca ZHP ul. Włókiennicza 14A. Informujemy także, że w tych dniach dodatkowo odebrać będzie można jabłka.

Odbiór jabłek dla mieszkańców Rumi / 10 kg na osobę/25 marzec- sobota od godz 10.00 do wyczerpania zapasów.

Odbiór jabłek i marchwi dla organizacji i stowarzyszeń 27 marzec-poniedziałek od godz. 14:00.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Każdy obywatel na możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP.

Uprzejmie informujemy, że od 2016 r. istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej w bankach: PKO BP (w tym Inteligo) ING, Millennium.

W 2017 roku planowane jest udostępnianie tej funkcjonalności w systemach kolejnych banków

Więcej informacji na temat elektronicznej skrzynki podawczej znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie epuap.gov.pl

Działania Działu Reintegracji Społecznej i Zawodowej

Klub Integracji Społecznej wychodząc naprzeciw potrzebom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, stwarza warunki do wzajemnego wsparcia, samoorganizowania się, działając tym samym na rzecz umożliwienia pełnoprawnego uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społeczności lokalnej. Podejmując działania na rzecz środowiska lokalnego w 2016 roku zorganizowano:

 • W styczniu zabawę karnawałową dla najmłodszych podopiecznych MOPS. Przy organizacji zabawy podjęto współpracę z pracownikami  Domu Kultury w Rumi Janowo.  Na zabawę zostało zaproszonych ponad 220 gości w wieku od 3 do 11 lat, z rodzin znajdujących się pod opieką MOPS.
 • W czerwcu  wycieczkę do Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku z okazji dnia otwartego PORD, dla 30 uczestników.
 • W lipcu odbyło się wyjście do kina dla uczestników oraz dzieci zajęć dodatkowych Szkoła dla rodziców na seans „Szajbus i Pingwiny” (udział wzięły 22 osoby).
 • W sierpniu 61 najmłodszych podopiecznych ośrodka oraz dzieci uczestników projektu uczestniczyło w seansach filmowych „Epoki lodowcowej – Mocne Uderzenie” i  ekranizacji kultowej powieści Astrid Lindgren z 1947 roku „Dzieci z Bullerbyn”.
 • W okresie wakacyjnym we współpracy z Klubem Turystyki Rowerowej „SAMA RAMA” zorganizowano dwie wycieczki rowerowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym:
  • Dnia 15.05.2016 roku udział w I Pomorskim Pikniku Rowerowym PTTK Rumia 2016.   W pikniku tym wzięło udział ośmioro dzieci zgłoszonych przez asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych.
  • Dnia 10.08.2016r. w rajdzie „Rowerowa Rumia” (trasa Rumia-Kazimierz-Rumia) w ramach akcji „Dzień bez samochodu”  uczestniczyło 8 osób.
 • Dnia 24 czerwca odbył się piknik rodzinny, na terenie zaadaptowanym na ogród przez wolontariuszy i pracowników MOPS. W imprezie wzięło udział 37 uczestników.
 • Dnia 28.10.2016r. odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznego sezonu rowerowego „Bąble”. Uroczystość miała miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkoły Podstawowej Nr 9. Wzięli w niej udział uczestnicy wycieczek organizowanych przez MOPS we współpracy z przewodnikiem turystyki kolarskiej Panem Romanem Łuczakiem. Na zakończenie zaproszono wszystkich tegorocznych uczestników wycieczek, dzieci z rodzicami, a także sponsorów, którzy wspomogli organizację wypraw. Podczas oficjalnej część spotkania zebrani otrzymali nagrody w postaci medali, dyplomów oraz drobnych upominków. Atrakcją podczas tego spotkania był pokaz młodego magika, i pokaz tańca towarzyskiego, które  wzbudziły zachwyt i wielkie brawa. Dla umilenia uroczystości przygotowano poczęstunek w postaci owoców, słodkości i pizzy.
 • W dniu 7 grudnia 2016 roku zorganizowano Spotkanie  Mikołajkowe dla dzieci ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym korzystających ze wsparcia MOPS i dla uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej- W Poszukiwaniu Pracy” i  ich  otoczenia bezpośredniego. W sumie w spotkaniu wzięło udział 22 dzieci 7 rodziców. Całość została poprowadzona przez firmę „Margot”. Panie w przebraniu Elfów robiły z dziećmi bardzo ciekawe i oryginalne ozdoby świąteczne oraz piekły pierniczki. Mali uczestnicy wałkowali ciasto, wycinali foremkami kształty ciasteczek. Po ich upieczeniu dekorowali lukrem  i kolorowymi ozdobami. Na spotkanie dzieci zostały zaproszone z rodzicami, którzy towarzyszyli dzieciom w działaniach.  Każde dziecko po zakończeniu spotkania zabrało do domu własnoręcznie przygotowaną ozdobę świąteczną oraz porcję pachnących pierniczków.
 • Poradnictwo pedagogiczne dla klientów MOPS, nie będących uczestnikami projektu.  Poradnictwo pedagogiczne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz trudności związane z  edukacją szkolną i relacjami rówieśniczymi. W 2016 roku odbyło się 38 konsultacji pedagogicznych.
 • W 2016 r. rozpoczęła  się realizacja warsztatów „Szkoły dla rodziców” dla  grupy 12  klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. Celem spotkań z rodzicami było zaoferowanie edukacji:  poszerzenie wiedzy i umiejętności  na temat skutecznych metod wychowawczych, przyczyniających się do polepszenia relacji rodzic – dziecko i zmniejszenia występowania niepożądanych zachowań w rodzinie.
 • W okresie od maja do listopada 2016 r. Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej koordynował realizację Porozumienia Nr 9/2016 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach programu specjalnego „Stop Oddaleniu – 2016”. W toku realizacji do prac społecznie użytecznych skierowano 23 bezrobotnych z Rumi.

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjno – zdrowotnych dla grupy nieprzekraczającej 30 osób, w tym dla osób niepełnosprawnych

DA.222.2.1.2017

                                                                         Rumia,  dnia 14.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na usługę zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rekreacyjno – zdrowotnych dla grupy nieprzekraczającej 30 osób, w tym dla osób niepełnosprawnych. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

treść zapytania ofertowego (doc)

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (informacja współfinansowanie)

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (wzór ankiety)

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (ologowany papier)

załącznik nr 5 do zapytania ofertowego (wzór umowy) [/read]

INFORMACJA O WYBORZE (PDF)

Podsumowanie projektu

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zespół pracowników socjalnych zorganizował i przeprowadził  spotkanie aktywizacji zawodowej dla osób poszukujących zatrudnienia. Uczestnictwo w proponowanej formie aktywizacji zawodowej to świetna okazja do zapoznania się z ofertami realizowanych działań przez profesjonalne podmioty do możliwości odbycia kursów, staży i praktyk.

Spotkanie odbyło się o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Rumi przy
ul. Mickiewicza 17. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, którzy zaprezentowali swoje oferty pomocowe na rzecz osób szukających zatrudnienia tj:

 • Klub Integracji Społecznej z Rumi
 • Powiatowy Urząd Pracy z Wejherowa
 • Punkt Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy z Rumi
 • Centrum Integracji Społecznej z Rumi
 • Fundacja Gospodarcza z Gdyni
 • Spółdzielnia Socjalna „Dobrodziejki” z Wejherowa

W spotkaniu wzięło udział 21 osób bezrobotnych z terenu miasta Rumi, którzy z zaciekawieniem przysłuchiwali się wykładom. Po zakończonych prezentacjach każdy mógł indywidualnie porozmawiać z prelegentami, dopytać o szczegółowy zakres proponowanych działań, zgłosić swoją kandydaturę, wypełnić ankiety rekrutacyjne do projektów, zapisać się do doradcy zawodowego, pobrać ulotki, gadżety.

Podczas spotkania nie zabrakło także słodkiej strefy poczęstunku gdzie zgromadzeni goście mogli nawiązać nowe znajomości, kontakty, wymienić doświadczenia, spędzić miło czas.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi zaangażowani w realizację projektu TWOJA AKTYWNOŚĆ-TWOJA PRACA  mają nadzieję, że ta zaprezentowana wykładowa forma przekazu dla osób poszukujących zatrudnienia uświadomiła tym osobom, że w bliskim środowisku, tuż obok, istnieje wiele alternatyw dla znalezienia zatrudnienia, bądź podniesienia swoich kwalifikacji.
Mamy nadzieję, taki zaproponowany bezpośredni kontakt, spotkanie wielu osób w jednym miejscu  pozwoliło przełamać barierę lęku konieczności indywidualnej rozmowy w miejscu nieznanym.

Dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi spotkanie przedstawicieli tak wielu instytucji dało możliwość wymiany doświadczeń w procesie realizowanych projektów i stworzyło szansę nawiązania nowych partnerstw.

Galeria zdjęć:

Rozmiar czcionki
Kontrast