Odbiór żywności

Uwaga!!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że odbiór żywności dla osób zakwalifikowanych do programu z UE odbędzie się w dniach 23-24-25 marzec 2017 od 10.do 18.00 w siedzibie Hufca ZHP ul. Włókiennicza 14A. Informujemy także, że w tych dniach dodatkowo odebrać będzie można jabłka.

Odbiór jabłek dla mieszkańców Rumi / 10 kg na osobę/25 marzec- sobota od godz 10.00 do wyczerpania zapasów.

Odbiór jabłek i marchwi dla organizacji i stowarzyszeń 27 marzec-poniedziałek od godz. 14:00.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Każdy obywatel na możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP.

Uprzejmie informujemy, że od 2016 r. istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej w bankach: PKO BP (w tym Inteligo) ING, Millennium.

W 2017 roku planowane jest udostępnianie tej funkcjonalności w systemach kolejnych banków

Więcej informacji na temat elektronicznej skrzynki podawczej znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie epuap.gov.pl

Działania Działu Reintegracji Społecznej i Zawodowej

Klub Integracji Społecznej wychodząc naprzeciw potrzebom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, stwarza warunki do wzajemnego wsparcia, samoorganizowania się, działając tym samym na rzecz umożliwienia pełnoprawnego uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społeczności lokalnej. Podejmując działania na rzecz środowiska lokalnego w 2016 roku zorganizowano:

 • W styczniu zabawę karnawałową dla najmłodszych podopiecznych MOPS. Przy organizacji zabawy podjęto współpracę z pracownikami  Domu Kultury w Rumi Janowo.  Na zabawę zostało zaproszonych ponad 220 gości w wieku od 3 do 11 lat, z rodzin znajdujących się pod opieką MOPS.
 • W czerwcu  wycieczkę do Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku z okazji dnia otwartego PORD, dla 30 uczestników.
 • W lipcu odbyło się wyjście do kina dla uczestników oraz dzieci zajęć dodatkowych Szkoła dla rodziców na seans „Szajbus i Pingwiny” (udział wzięły 22 osoby).
 • W sierpniu 61 najmłodszych podopiecznych ośrodka oraz dzieci uczestników projektu uczestniczyło w seansach filmowych „Epoki lodowcowej – Mocne Uderzenie” i  ekranizacji kultowej powieści Astrid Lindgren z 1947 roku „Dzieci z Bullerbyn”.
 • W okresie wakacyjnym we współpracy z Klubem Turystyki Rowerowej „SAMA RAMA” zorganizowano dwie wycieczki rowerowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym:
  • Dnia 15.05.2016 roku udział w I Pomorskim Pikniku Rowerowym PTTK Rumia 2016.   W pikniku tym wzięło udział ośmioro dzieci zgłoszonych przez asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych.
  • Dnia 10.08.2016r. w rajdzie „Rowerowa Rumia” (trasa Rumia-Kazimierz-Rumia) w ramach akcji „Dzień bez samochodu”  uczestniczyło 8 osób.
 • Dnia 24 czerwca odbył się piknik rodzinny, na terenie zaadaptowanym na ogród przez wolontariuszy i pracowników MOPS. W imprezie wzięło udział 37 uczestników.
 • Dnia 28.10.2016r. odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznego sezonu rowerowego „Bąble”. Uroczystość miała miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkoły Podstawowej Nr 9. Wzięli w niej udział uczestnicy wycieczek organizowanych przez MOPS we współpracy z przewodnikiem turystyki kolarskiej Panem Romanem Łuczakiem. Na zakończenie zaproszono wszystkich tegorocznych uczestników wycieczek, dzieci z rodzicami, a także sponsorów, którzy wspomogli organizację wypraw. Podczas oficjalnej część spotkania zebrani otrzymali nagrody w postaci medali, dyplomów oraz drobnych upominków. Atrakcją podczas tego spotkania był pokaz młodego magika, i pokaz tańca towarzyskiego, które  wzbudziły zachwyt i wielkie brawa. Dla umilenia uroczystości przygotowano poczęstunek w postaci owoców, słodkości i pizzy.
 • W dniu 7 grudnia 2016 roku zorganizowano Spotkanie  Mikołajkowe dla dzieci ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym korzystających ze wsparcia MOPS i dla uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej- W Poszukiwaniu Pracy” i  ich  otoczenia bezpośredniego. W sumie w spotkaniu wzięło udział 22 dzieci 7 rodziców. Całość została poprowadzona przez firmę „Margot”. Panie w przebraniu Elfów robiły z dziećmi bardzo ciekawe i oryginalne ozdoby świąteczne oraz piekły pierniczki. Mali uczestnicy wałkowali ciasto, wycinali foremkami kształty ciasteczek. Po ich upieczeniu dekorowali lukrem  i kolorowymi ozdobami. Na spotkanie dzieci zostały zaproszone z rodzicami, którzy towarzyszyli dzieciom w działaniach.  Każde dziecko po zakończeniu spotkania zabrało do domu własnoręcznie przygotowaną ozdobę świąteczną oraz porcję pachnących pierniczków.
 • Poradnictwo pedagogiczne dla klientów MOPS, nie będących uczestnikami projektu.  Poradnictwo pedagogiczne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz trudności związane z  edukacją szkolną i relacjami rówieśniczymi. W 2016 roku odbyło się 38 konsultacji pedagogicznych.
 • W 2016 r. rozpoczęła  się realizacja warsztatów „Szkoły dla rodziców” dla  grupy 12  klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. Celem spotkań z rodzicami było zaoferowanie edukacji:  poszerzenie wiedzy i umiejętności  na temat skutecznych metod wychowawczych, przyczyniających się do polepszenia relacji rodzic – dziecko i zmniejszenia występowania niepożądanych zachowań w rodzinie.
 • W okresie od maja do listopada 2016 r. Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej koordynował realizację Porozumienia Nr 9/2016 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach programu specjalnego „Stop Oddaleniu – 2016”. W toku realizacji do prac społecznie użytecznych skierowano 23 bezrobotnych z Rumi.

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjno – zdrowotnych dla grupy nieprzekraczającej 30 osób, w tym dla osób niepełnosprawnych

DA.222.2.1.2017

                                                                         Rumia,  dnia 14.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na usługę zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rekreacyjno – zdrowotnych dla grupy nieprzekraczającej 30 osób, w tym dla osób niepełnosprawnych. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

treść zapytania ofertowego (doc)

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (informacja współfinansowanie)

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (wzór ankiety)

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (ologowany papier)

załącznik nr 5 do zapytania ofertowego (wzór umowy) [/read]

INFORMACJA O WYBORZE (PDF)

Podsumowanie projektu

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zespół pracowników socjalnych zorganizował i przeprowadził  spotkanie aktywizacji zawodowej dla osób poszukujących zatrudnienia. Uczestnictwo w proponowanej formie aktywizacji zawodowej to świetna okazja do zapoznania się z ofertami realizowanych działań przez profesjonalne podmioty do możliwości odbycia kursów, staży i praktyk.

Spotkanie odbyło się o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Rumi przy
ul. Mickiewicza 17. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, którzy zaprezentowali swoje oferty pomocowe na rzecz osób szukających zatrudnienia tj:

 • Klub Integracji Społecznej z Rumi
 • Powiatowy Urząd Pracy z Wejherowa
 • Punkt Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy z Rumi
 • Centrum Integracji Społecznej z Rumi
 • Fundacja Gospodarcza z Gdyni
 • Spółdzielnia Socjalna „Dobrodziejki” z Wejherowa

W spotkaniu wzięło udział 21 osób bezrobotnych z terenu miasta Rumi, którzy z zaciekawieniem przysłuchiwali się wykładom. Po zakończonych prezentacjach każdy mógł indywidualnie porozmawiać z prelegentami, dopytać o szczegółowy zakres proponowanych działań, zgłosić swoją kandydaturę, wypełnić ankiety rekrutacyjne do projektów, zapisać się do doradcy zawodowego, pobrać ulotki, gadżety.

Podczas spotkania nie zabrakło także słodkiej strefy poczęstunku gdzie zgromadzeni goście mogli nawiązać nowe znajomości, kontakty, wymienić doświadczenia, spędzić miło czas.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi zaangażowani w realizację projektu TWOJA AKTYWNOŚĆ-TWOJA PRACA  mają nadzieję, że ta zaprezentowana wykładowa forma przekazu dla osób poszukujących zatrudnienia uświadomiła tym osobom, że w bliskim środowisku, tuż obok, istnieje wiele alternatyw dla znalezienia zatrudnienia, bądź podniesienia swoich kwalifikacji.
Mamy nadzieję, taki zaproponowany bezpośredni kontakt, spotkanie wielu osób w jednym miejscu  pozwoliło przełamać barierę lęku konieczności indywidualnej rozmowy w miejscu nieznanym.

Dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi spotkanie przedstawicieli tak wielu instytucji dało możliwość wymiany doświadczeń w procesie realizowanych projektów i stworzyło szansę nawiązania nowych partnerstw.

Galeria zdjęć:

Spotkanie aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

Nazwa zadania: TWOJA AKTYWNOŚĆ-TWOJA PRACA

Spotkanie aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Twoja aktywność-Twoja praca to projekt stworzony dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, który ma na celu przybliżenie możliwości uzyskania zatrudnienia poprzez udział w realizowanych projektach, działaniach na terenie gminy Rumia jak i gmin sąsiadujących.

 Radzenie sobie z bezrobociem poprzez poszukiwanie nowego zatrudnienia jest to szczególny rodzaj działania, związany z podstawowa formą aktywności życiowej osoby dorosłej, jaką jest praca. Poszukiwanie pracy podejmowane jest przez ludzi, którzy ją utracili i może być traktowane jako działanie zaradcze w obliczu krytycznego wydarzenia życiowego. Poszukiwania pracy podejmują się też absolwenci szkół, którzy zazwyczaj jeszcze nie posiadali stałego zatrudnienia, a którzy po ukończeniu szkoły wkraczają w kolejną fazę rozwoju zawodowego. W obu przypadkach działania tych ludzi podporządkowane są celowi, ważną również rolę odgrywają czynniki osobowościowe i sytuacyjne, a także przedłużający się czas realizacji tego celu. Poszukiwanie pracy jest procesem a nie jednorazowym działaniem, zmienia się w trakcie jego przebiegu, tak jak zmienia się sama sytuacja zewnętrzna oraz wewnętrzna osoby bezrobotnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów Miejski Ośrodek pomocy Społecznej postanowił zorganizować spotkanie aktywizacji zawodowej osób poszukujących zatrudnienia wraz z przedstawicielami, profesjonalistami w dziedzinie pomocy dla tych osób.

Uczestnictwo w proponowanej formie aktywizacji zawodowej to świetna okazja do zapoznania się z ofertami realizowanych działań przez profesjonalne podmioty do możliwości odbycia kursów, staży i praktyk.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znają potrzeby swoich klientów, dlatego podczas organizowanego spotkania aktywizacji zawodowej chcemy pomóc klientom w odnalezieniu swojego kierunku poprzez zainteresowanie się ofertami projektów i zainspirowanie swojej osoby kierunkami działań przedstawionych przez zaproszonych gości. Bezpośredni kontakt, spotkanie wielu osób w jednym miejscu  pozwoli przełamać barierę lęku konieczności indywidualnej rozmowy, da możliwość nawiązania nowych znajomości, pomoże w odnalezienia indywidualnej ścieżki rozwoju.

Uzasadnienie znaczenia zadań dla realizowanych kierunków i celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014-2020, przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Rumia Nr XLVI/506/2014 z dnia 30 stycznia 2014

Projekt jest następstwem zapisów zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014-2020. (Uchwała Nr XLVI/506/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 2014 roku.) – projekt uwzględnia cele i kierunki działania w obszarze integracja społeczna, cel strategiczny: Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa, w następującym zakresie:

 1. Badania potrzeb, problemów i zasobów poszczególnych społeczności i grup społecznych.
 2. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w porównaniu z innymi grupami wiekowymi.
 3. Działania na rzecz włączania społeczności lokalnych w rozwiązywanie problemów istniejących na ich terenie zamieszkania.
 4. Rozwijanie efektywności usług na rzecz reintegracji i integracji społecznej i zawodowej.
 5. Rozwijanie dialogu społecznego i obywatelskiego.
 6. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na rzecz społeczności lokalnych.
 7. Wspieranie rodzin w samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych i zawodowych.
 8. Poprawa jakości życia mieszkańców wykluczonych społecznie i zawodowo.

Termin realizacji zadania: Luty 2017

Miejsce realizacji zadania:

a) Zespół Pracy Socjalnej nr 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Stoczniowców 23, 84-230 Rumia

b) Zespół Pracy Socjalnej nr 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

c) Miejski Dom Kultury w Rumi

ul. Mickiewicza 17, 84-230 Rumia

Sposób rekrutacji/zaproszeń uczestników

Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną wszystkie osoby chętne korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.

Zakładane rezultaty realizacji zadania dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo:

 • podniesienia poziomu aktywności zawodowej poprzez udział w spotkaniach w OHP, bądź udział w realizowanych projektach na terenie naszego województwa,
 • lepsza diagnoza swojej sytuacji zawodowej,
 • Odnalezienie swojej ścieżki aktywizacji zawodowej,
 • Nawiązanie nowych kontaktów,
 • Podniesienie wiedzy o możliwości skorzystania z projektów poza granicami własnej gminy, które mogą bardziej odpowiadać preferencjom danej osoby.

Zakładane rezultaty realizacji zadania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

– wymiana doświadczeń w procesie realizowanych projektów,

– nawiązanie nowych partnerstw,

– podniesienie jakości pracy socjalnej

Partnerzy w realizacji zadania

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi- Klub Integracji Społecznej
 • CIS Rumia
 • OHP w Rumi
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Spółdzielnia Socjalna Wejherowo
 • Fundacja Gospodarcza Gdynia
 • Centrum Integracja Gdynia

Liczbowe określenia skali działań przy realizacji zadania:

40 osób:  w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn

 Powstałe logo projektu:

         

 Nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki bezpośrednio  wykonującej zadanie:

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Stoczniowców 23, 84-230 Rumia

tel.:  (58) 671 05 56, mail: sekretariat@mops.rumia.pl

Osoba do kontaktu:

Justyna Malinowska  tel.: (58) 671 05 56 wew. 15

mail: j.malinowska@mops.rumia.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast