Placówki pomocowe

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Zespół Interwencji Kryzysowej przy PCPR Wejherowo

ul. Sobieskiego 279A
tel. 58 677 35 99, wew. 34. W trakcie trwania pandemii 790 481 681
Poniedziałek: 8:00-17:45
Wtorek: 8:00-17:45
Środa: 8:00-16:30
Czwartek: 8:00-13:00
Piątek: 8:00-15:00

tel. 58 677 35 99, wew. 32. W trakcie trwania pandemii 533 804 563
Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 10:00-18:00
Czwartek: 10:00-18:00
Piątek: 8:00-18:00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni

ul. Biskupa Dominika 25, tel. 58 622 22 22
Całodobowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy MOPR w Gdańsku

ul. Ks. Gustkowicza 13, tel. 58 511 01 21
Całodobowo

TELEFONY OGÓLNOPOLSKIE

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym
tel. 116 123
Poniedziałek – piątek: 14:00 – 22:00

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116 111
Całodobowo

Nagle Sami – linia wsparcia dla osób po stracie bliskich
tel. 800 108 108
Poniedziałek – piątek: 14:00 – 20:00

 „Niebieska Linia” – Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 22 668 70 00
w godz. 12 – 18

coucb – Telefon oraz czat zaufania dla dzieci i młodzieży
tel. 585 00 88 85
Poniedziałek – Piątek: 12:00 -20:00

UZALEŻNIENIA

Pomarańczowa Linia –  dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki
tel. 801 140 068
Poniedziałek – Piątek: 14:00 – 20:00

RUMIA

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

ul. Młyńska 8, tel. 58 736 10 93
Poniedziałek: 7:30 – 15:30

Wtorek: 7:30 – 18:00

Środa: 7:30 – 15:30

Czwartek: 7:30 – 20:00

Piątek: 7:30 – 16:00

Klub Abstynenta ALFA

ul. Starowiejska 46, tel. 58 671 29 55
Spotkania członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych
Sobota: 17:00 – 19:00/20:00
Konsultacje z psychologiem
Wtorek: 15:30 – 18:30
Czwartek: 15:30 – 18:00
Grupa DDA
Środa: 18:00 – 20:00
Spotkania AA
Czwartek: 18:00 – 20:00

Stowarzyszenie Abstynenckie „Krokus”

ul. Plac Kaszubski 11, tel. 514 534 220
Alkoholowy Telefon Zaufania
Poniedziałek – Piątek: 19:00 – 21:00
Sobota – Niedziela: 18:00 – 22:00
Punkt Informacyjny
Poniedziałek – Piątek: 19:00 -21:00
Sobota: 18:00 – 22:00
Niedziela: 18:00 – 21:00

Grupa AA „Świt”

ul. Dąbrowskiego 26, Sala Salezjańskiego LO
Środa: 18:00 – 20:00

Zespół Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi

ul. Abrahama 17
Pierwszy i trzeci piątek miesiąca: 16.00-18.00

WEJHEROWO

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie

ul. Kościuszki 2, tel. 730 092 908, 58 736 37 84
Poniedziałek – Czwartek: 8:00 – 20:00
Piątek: 8:00 – 15:00

GDYNIA

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. M. Reja 2a, tel. 58 621 61 35
Poniedziałek – Czwartek: 7:30 -19:30
Piątek: 7:30 -15:00
Tylko problemy alkoholowe

Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Chrzanowskiego 3/5, tel. 58 620 88 88
Poniedziałek – Czwartek: 7:30 -19:30
Piątek: 7:30 – 15:00
Różne rodzaje uzależnień

GDAŃSK

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku

ul. Srebrniki 9, tel. 58 302 04 42, 58 302 63 89
Poniedziałek – Piątek: 10:00 – 19:00

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

ul. Zakopiańska 37, tel. 58 320 29 57

ZDROWIE PSYCHICZNE

RUMIA

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy NZOZ nr 1

ul. Derdowskiego 23, tel. 58 727 24 02
Rejestracja:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 18:00
Konsultacje psychiatryczne dla dorosłych, psychoterapia dla dorosłych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Pomorska 3, tel. 58 671 09 56
Poniedziałek: 7:45 – 15:45
Wtorek – Środa: 7:45 – 17:00
Czwartek: 7:45 – 15:45
Piątek: 7:45 – 15:00

WEJHEROWO

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Jagalskiego 10, tel. 58 572 73 63
Konsultacje psychiatryczne dla dorosłych, konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna

GDYNIA

Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Traugutta 9, tel. 58 620 81 70, 58 621 61 43
Rejestracja: 8:00 – 18:00
Przychodnia: 8:00 – 21:00

GDAŃSK

7 Szpital Marynarki Wojennej, Oddział psychiatryczny

ul. Polanki 117, tel. 58 552 63 62, 58 552 64 15
Całodobowo

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza

ul. Srebrniki 17, tel. 58 524 75 00
Całodobowo

STAROGARD GDAŃSKI

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych przy CZPiLU

ul. Chopina 9, tel. 58 562 94 93
Rejestracja: 8:00 – 15:00

PORADY PRAWNE

RUMIA

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

ul. Młyńska 8, tel. 58.736 10 93
Rejestracja:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 14:30
Godziny konsultacji:
Wtorek: 16:00 – 18:00
Czwartek: 16:00 – 18:00
Tylko w przypadku występowania przemocy i/lub uzależnienia w rodzinie klienta.

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miasta Rumia

ul. Sobieskiego 7, tel. 58 677 61 37
Poniedziałek – Piątek: 16:00 – 20:00

WEJHEROWO

Pomoc prawna dla osób uwikłanych w przemoc domową bądź przeżywających kryzys

ul. Sobieskiego 279a, tel. 58 677 35 99 wew. 40
Poniedziałek: 16:30 – 18:00
Czwartek: 16:30 – 18:00

GDYNIA

Biuro Porad Obywatelskich

ul. Traugutta 2, tel. 58 661 31 51
Poniedziałek – Piątek: 12:00 – 20:00