Poszukujemy wolontariuszy lub praktykantów

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY lub PRAKTYKANTÓW

Od 04 kwietnia 2017r. rusza Punkt świetlicowy „Kraina Pomysłów” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizowany przez Asystenta Rodziny w ramach projektu MOPSu.

Punkt świetlicowy „Kraina Pomysłów”  będzie działał we wtorek i czwartek  w godzinach 15.30 – 17.30

Jeśli chciałbyś podzielić się swoim czasem z innymi i zostać wolontariuszem lub odbyć praktyki szkolne to zapraszamy!!!

[read more=”więcej” less=”mniej”]

Szczególnie poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy:

 • odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • organizowaniu dzieciom czasu wolnego
 • udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów

Osoby chętne do współpracy będą miały szansę na:

 • pomoc innym
 • podnoszenie własnych umiejętności i kompetencji wychowawczych
 • nawiązanie nowych kontaktów
 • ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu
 • zdobywanie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Wolontariusz i praktykant za okazaną pomoc i poświęcony czas nie otrzymuje wynagrodzenia.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać osoba w każdym wieku, jeśli praca, którą chce wykonywać w ramach wolontariatu jest dostosowana do Jej możliwości psycho – fizycznych.

Wolontariuszem nie może zostać osoba:

 • jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską
 • nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).

 

Zapewniamy:

– z wolontariuszem spisujemy porozumienie wolontarystyczne

– wolontariusz przechodzi szkolenie BHP

– odbywa konsultacje w ramach wsparcia z psychologiem.

 

Osoby niepełnoletnie, które chcą przystąpić do wolontariatu, muszą przedstawić zgodę opiekuna prawnego, na podjęcie tego typu działań.

 

Wszelkie informacje można uzyskać u Pani Justyny Ruksztełło pod numerem tel. (58) 671 05 56 wew. 53 lub kom. 537 807 269 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Ślusarska 2, Rumia w godzinach 8.00-11.00.[/read]