Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi przy współpracy z Kaszubską Spółdzielnią Socjalną „Przystań” z siedzibą w Żelistrzewie rozpoczął nabór do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-  Edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych powyżej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o programie zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi pod numerem 58 671 05 56