Rekrutacja do Projektu „KU SAMODZIELNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI”

Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem ogłasza, że otwiera rekrutację do ogólnopolskiego projektu finansowanego ze środków PFRON – „KU SAMODZIELNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI”.

Dla kogo jest ten projekt?

Projekt jest skierowany do osób z dysfunkcją wzroku, zarówno niewidomych, jak i słabowidzących, włącznie z niepełnoletnimi, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

 Co oferują w ramach projektu?

Różnorodne i ciekawe formy nowoczesnej tyflorehabilitacji, które mają na celu wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, rozwijanie umiejętności oraz integrację społeczną, m.in.: zajęcia i konsultacje z tyflospecjalistami oraz zajęcia z ekspertami w ramach modułów takich jak Kuchnia, Zdrowie, TYFLOSport, TYFLOInformatyka, TYFLOEdukacja, TYFLOTurystyka.

 Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą skontaktować się z Biurem Regionalnym Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem w jeden z następujących sposobów:

Rekrutacja trwa do 31 maja 2024 r.

Zachęcamy do udziału i wspólnego tworzenia środowiska bardziej dostępnego i inkluzywnego dla osób z dysfunkcją wzroku.