REKRUTACJA NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

ZSP.1101.07.2022                                               Rumia, dnia 12.09.2022 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKA PRACY

ASYSTENTA RODZINY – 2 ETATY

W DZIALE WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

(umowa na czas określony)

w wymiarze pełnego etatu

OFERTA Z DNIA 12.09.2022 r.