Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

                

ZSP.1101.08.2021                                                                                                             
Rumia, dnia 02.06.2021 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony – na zastępstwo)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 02.06.2021 ROKU