REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

ZSP.1101.12.2021           Rumia, dnia 09.12.2021 r.                                                                                                                                                

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony)

w pełnym wymiarze czasu pracy

Oferta z dnia 09.12.2021 r.