Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego (zastępstwo)

  Rumia, dnia 11.05.2018 r.

SP.1101.09.2018

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2, 84 – 230 RUMIA

 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony w celu zastępowania pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 11.05.2018 ROKU

Pełna treść ogłoszenia