Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

  Rumia, dnia 21.06.2018 r.

SP.1101.09.2018

ZASTĘPCA  DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2, 84 – 230 RUMIA 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.,, Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE, nr umowy 06.01.01-22-0004/17-00  – 1 ETAT.

 (umowa na czas określony )

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 21 czerwca 2018 r.

pełna treść ogłoszenia