REKRUTACJA NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

  Rumia, dnia 09.08.2022 r.

ZSP.1100.06.2022

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI
UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA
OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY
PSYCHOLOGA
W PUNKCIE KONSULTACYJNYM DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE
 (umowa na czas określony)
w pełnym wymiarze czasu pracy
OFERTA Z DNIA 09.08.2022 ROKU