Roboty budowlane polegające na wykonaniu grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej w sześciu pomieszczeniach biurowych

DA.222.1.14.2017

Rumia,  dnia 16.05.2017 r.

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

Na roboty budowlane, polegające na wykonaniu grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej w sześciu pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2, oznaczonych numerami 3, 4, 5, 7, 8 i 9.

zapytanie ofertowe wentylacja

wzór umowy wentylacja

INFORMACJA O WYBORZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że w postępowaniu DA.222.1.14.2017 przeprowadzonym w drodze analizy rynku na roboty budowlane, polegające na wykonaniu grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej w sześciu pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2, oznaczonych numerami 3, 4, 5, 7, 8 i 9, którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30.000 euro, została wybrana oferta przedstawiona przez Wykonawcę: P.S. INSTAL Patryk Szulc; Ul. Kopernika 8/9; Wejherowo.

informacja o wyborze (PDF)