Roboty budowlane, polegające na wykonaniu grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej

DA.222.1.12.2017

Rumia,  dnia 04.04.2017 r.

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 Na roboty budowlane, polegające na wykonaniu grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej w sześciu pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2, oznaczonych numerami 3, 4, 5, 7, 8 i 9.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

Treść zapytania ofertowego

wzór umowy

rzut parteru [/read]

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W związku z przekroczeniem wartości posiadanych środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia postępowanie zostaje unieważnione.