Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla stażystów biorących udział w projekcie „Klub Integracji Społecznej – W Poszukiwaniu Pracy”

DA.222.2.4.2018                                                                                                                                                                                                   Rumia,  dnia 13.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy

dla stażystów biorących udział w projekcie

„Klub Integracji Społecznej – W Poszukiwaniu Pracy”

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – oferta

Wzór umowy

Załącznik do wzoru umowy

Informacja o wyborze Wykonawcy