Terminy odbioru żywności w ramach PO PŻ

Terminy odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019, w siedzibie Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody ZHP w Rumi przy  ul. Włókienniczej 14a, zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

Kwiecień

23.04.2020-24.04.2020    10.00-17.00

Maj

28.05.2020-29.05.2020    10.00-17.00