Terminy wypłat świadczeń wychowawczych w 2020 roku

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych
w roku 2020

Styczeń                          20-23.01.2020r.

Luty                              20-24.02.2020r.

Marzec                          20-24.03.2020r.

Kwiecień                       20-23.04.2020r

Maj                                20-23.05.2020r

Czerwiec                        22-25.06.2020r.

Lipiec                            20-23.07.2020r.

Sierpień                         20-24.08.2020r.

Wrzesień                       21-24.09.2020r.

Październik                    20-23.10.2020r.

Listopad                        20-24.11.2020r.

Grudzień                       11-15.12.2020r.